Laatste update:

De impact van ICT op de CFO

In een wereld die in toenemende mate digitaal is, neemt ICT een grotere hap uit het budget van elke organisatie. Die digitalisering heeft anderzijds ook een impact op het takenpakket van de CFO. Er wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij duurzame kostenefficiënte groei creëert in nauwe samenwerking met elke afdeling binnen de onderneming. De kosten van de digitale transformatie staat dan ook hoog op de CFO-agenda. Vernieuwende ICT-oplossingen bepalen in toenemende het succes van een onderneming. Het is een nodige voorwaarde om competitief te blijven.

Waarom CFO’s het voortouw moeten nemen bij digitale transformatie

De nieuwe CFO 2.0 houdt best rekening met die digitale evolutie, kwestie van nieuwe manieren van werken optimaal in te voeren en zoveel mogelijk te profiteren van de digitalisering. En dat gebeurt ook, zo blijkt uit een onderzoek van Accenture Strategie. 82% van de CFO’s erkent dat zijn/haar investeringen in IT effectief resulteert in meer ROI.
Technologie biedt op zijn beurt ook nieuwe perspectieven aan de CFO zelf. Die maakt immers graag gebruik van data-analyse om tot nieuwe besluiten te komen. Meer voorbeelden? De cloud, mobiliteit, machine learning, blockchain,… Allemaal nieuwe technologieën die nieuwe opportuniteiten bieden voor de CFO.
De IT-functie in zowel kleinere als grotere organisaties evolueert naar een heel nieuw businessmodel en krijgt een meer adviserende rol. Ze helpt anderen het belang en de strategische vaardigheden van technologie te begrijpen en geeft advies bij de selectie van externe ICT-leveranciers. Die wijzigende rol wordt vooral veroorzaakt door de onweerstaanbare opkomst van Cloud-computing. Een evolutie die de CFO niet kan negeren.

3 redenen waarom de Microsoft Cloud relevant is voor de CFO:

1) De Cloud helpt om de toenemende schaduw-IT af te remmen

Als CFO zie je met bange ogen hoe managers in de organisatie vaker en vaker hun credit card gebruiken om (IT-)diensten op het web te kopen. Vanuit het oogpunt van governance, compliance en veiligheid is dat een nachtmerrie. Door snel on-demand diensten te kopen, trachten business managers de IT-afdeling, en dus de CFO, te omzeilen.
Om dit tegen te gaan dringt zich een analyse op van alle IT-kosten; dit leidt tot inzichten over de verborgen IT-behoeften van de organisatie, of het nu gaat over IT-infrastructuur, beveiliging, back-up, data-opslag, generieke applicaties of Line-of-Business-applicaties. Op basis daarvan kan onderzocht worden welke services van de Microsoft Cloud beantwoorden aan zowel de gekende en de verborgen behoeften van de organisatie, en aan welke prijs. Die analyse creëert meer duidelijkheid over de kosten van een versnipperd IT-gebruik dat zo typisch is voor schaduw-IT, t.o.v. een geïntegreerde oplossing en de voordelen daarvan.

De Cloud is niet in alle omstandigheden de beste keuze, maar een goede analyse toont tenminste aan wanneer dit wel zo is en wanneer niet. Let op: de Cloud is geen doel op zich. Het is een manier om zeer dynamisch die services en features te kiezen (en te betalen) die op dat moment relevant zijn voor de organisatie. En als dat binnen 6 maanden anders is, dan kan dat gemakkelijk worden aangepast.

2) De Cloud is veiliger

De belangrijkste objectie die vele managers hebben t.o.v. de Cloud is veiligheid: de Cloud zou niet veilig zijn. Nochtans is het omgekeerde waar: geen enkele organisatie kan zelf en autonoom dezelfde beveiliging garanderen als de Microsoft Cloud. Door gebruik te maken van de Microsoft Cloud services kan de gecombineerde beveiliging op vlak van identiteit van de gebruikers, applicaties en bedrijfsinformatie optimaal geïntegreerd worden, en dat op alle type devices.
Microsoft kent de meest voorkomende bedreigingen en onderzoekt voortdurend verdachte login-pogingen, scant continu miljoenen mails, en onderschept dagelijks informatiestromen van verdachte servers. Elke gebruiker van de Microsoft Cloud-services plukt daar de voordelen van door over een sterk-beveiligde werkomgeving te beschikken.
Een CFO die minder geld wil uitgeven en op beide oren wil slapen, kiest dus beter voor Microsoft Cloud-oplossingen.

3) De Cloud biedt een meer geïntegreerde oplossing

Door zoveel mogelijk te kiezen voor de Microsoft Cloud-diensten, kan de CFO zijn IT-kosten sterk verlagen. Ten eerste omdat de beveiligingskosten zullen dalen (zie vorige paragraaf), maar ook omdat alle tools die beschikbaar zijn netjes geïntegreerd zijn. Er is niets zo lastig, kostelijk en vervelend als tools waartussen allerlei bruggetjes moeten worden gemaakt om ze te integreren. Niet zo bij de Microsoft Cloud, dus. Neem b.v. Office en beveiliging: door te kiezen voor de Office-producten van de Microsoft Cloud, krijgt de CFO ook meteen een betere beveiliging van zijn bedrijfsinformatie, omdat enerzijds er in Office diverse beveiligingsmechanismen zijn ingebouwd, die anderzijds op dezelfde basis werken als de andere Microsoftservices.
Naast beveiliging biedt een geïntegreerde oplossing vele voordelen op gebied van communicatie, informatiedelen, samenwerken en Line-of-Business-applicaties zoals CRM of ERP. Hoewel dat niet zo direct zichtbaar is voor de CFO, biedt de integratie tussen al die applicaties een grote efficiëntieverbetering voor de dagelijkse gebruikers ervan.

De CFO is aan zet

Natuurlijk heeft de CFO een gezonde dosis scepsis, want digitale verstoring maakt ondernemingen kwetsbaar. Maar de betere CFO reageert proactief en erkent dat technologie heel snel verandert en dat afwachten meer risico’s inhoudt dan vooruitkijken, want als je afwacht loop je mogelijk een achterstand op tegenover de concurrentie.
Een Longitude Research-rapport opgesteld in opdracht van Oracle en Accenture toont aan dat meer dan twee derde van de respondenten de CFO erkent als leidende pleitbezorger voor het gebruik van de cloud en mobiele en sociale technologieën. En jij? Welk soort CFO ben jij?

Minder kosten, meer mogelijkheden voor jouw organisatie? Ontdek onze Secure Modern Workforce aanpak

Benieuwd hoeveel je kan besparen? Wil je weten wat een Secure Modern Workforce kan betekenen voor jouw organisatie? We berekenen graag voor je de TCO van deze oplossing.

Categorieën

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde content

Waarom kiezen voor Azure Integration Services?

Azure Integration Services als bouwstenen voor moderne applicatie integratie

Snel en efficiënt een winnend aanbestedingsdossier

Hoe kan je NLP-technieken inzetten in Office 365 en Azure om slimmer samen te werken aan […]