Newsflash

Waarmee kunnen we helpen?

Wie kunnen wij helpen?

 Alle functies in je organisatie hebben belang bij een goede, veilige samenwerking tussen je medewerkers. Spikes adviseert en helpt de CIO, CFO, Verkoopdirecteur, CHRO en R&D Manager om hun doelstellingen te realiseren en hun klanten beter te bedienen.

Spikes helpt organisaties die inzetten op innovatie en groei. Of dit gebeurt vanwege een acquisitie, een optimalisatie van bedrijfsprocessen of een bijsturing van de strategie, Spikes helpt het management met het vertalen van visie naar concrete innovatieve samenwerkingstechnologiën.

 

 

 

Waarom Spikes?

Spikes bouwt oplossingen waarmee medewerkers met plezier samenwerken op een veilige manier.

Het creëren van interactieve samenwerkingsvormen komt ook voor jou steeds centraler te staan. In een wereld van toenemende automatisering moeten al je medewerkers ondersteund worden om je klanten beter te kunnen bedienen.  Wij creëren nieuwe digitale samenwerkingsculturen waarin jouw mensen kunnen bijleren, zichzelf kunnen veranderen, en verandering in je organisatie kunnen aansturen.

Spikes vertaalt de samenwerkingscultuur van jouw organisatie naar een beveiligde digitale werkplek. Spikes helpt je met thought-leading advies over en implementatie van digitale oplossingen die de samenwerking in je organisatie versterkt zodat al je medewerkers beter samenwerken. Spikes is de kennisexpert in het herkennen, optimaliseren en meetbaar maken van alle vormen van samenwerking in je organisatie.

Onze klanten aan het woord

Waarom kozen zij voor Spikes?

Spikes is een goede en flexibele partner die telkens inspeelde op onze wensen.

Technisch sterk onderbouwd, zeer betrokken bij het ganse proces. Op Spikes kan je bouwen.

Spikes kan als implementatiepartner heel wat ervaring voorleggen in Office 365, zowel functioneel als technisch. We hebben alle vertrouwen in hun expertise!

Wij konden ons uitstekend vinden in de aanpak die Spikes voorstelde. Voor ons was dit in de eerste plaats een business-project, en geen technologieproject

Onze successen

Omdat het leren uit ervaringen van andere bedrijven inspirerend werkt.

Spikes brengt eGEDAF van Goodman naar ‘the next level’

Agile, met een open geest voor nieuwe werkmethodes. Steeds op zoek naar logistieke ruimtes voor grenzeloze ambities. Dat is het ethos van Goodman. Het bedrijf biedt duurzaam vastgoed aan op toplocaties, alsook een ongeëvenaarde dienstverlening. Verbinding voor de lange termijn, zo ziet Goodman de samenwerking met klanten, partners en medewerkers. En die aanpak is al meer dan dertig jaar een succesformule. Daar hoort ook een state-of-the-art IT-platform bij. Als wereldwijde speler behandelt Goodman dagelijks contracten die enerzijds de nodige confidentialiteit vragen en anderzijds door verschillende betrokkenen moeten nagelezen en gehandtekend worden. Om dit proces verder te digitaliseren deed Goodman beroep op Spikes.

De van oorsprong Australische groep Goodman bezit, ontwikkelt en beheert vastgoed in zeventien landen. Ze beheren 24,3 mld EUR aan waarde en bezitten 366 eigendommen. In de 29 kantoren wereldwijd werken meer dan duizend mensen. Allen ten dienste van ruim 1.600 klanten, waaronder Zalando, DHL en Amazon. Dit vraagt een moderne opvolging van contracten. Om deze work ow naar ‘the next level’ te brengen, riep Goodman de hulp in van Spikes. En dat werd meer dan een positieve ervaring.

Peter Van Cauwenbergh, verantwoordelijke voor IT in de Goodman regio Continental Europe, vertelt: “We werken reeds vijf jaar met eGEDAF, het elektronisch Goodman European Document Approval Form. Deze eForm staat voor al onze gebruikers ter beschikking om de nodige goedkeuringen te verzamelen vooraleer de documenten kunnen worden ondertekend. Erg belangrijk dus voor de business. De bestaande oplossing voldeed niet, een nieuwe drong zich op. Gebruiksvriendelijker, stabieler en minder arbeidsintensief voor onze IT-afdeling.

 

Automatisatie en digitalisering

Meer dan in andere sectoren is het in de vastgoedsector belangrijk dat experts, binnen verschillende kennisdomeinen (juridisch, technisch, financieel), contracten en documenten mee kunnen valideren en goedkeuren. Dit vraagt een specifieke work ow zodat de General Manager finaal en met een gerust geweten kan handtekenen, zonder alles regel per regel na te lezen. Ook de filosofie om zo veel mogelijk paperless te werken vraagt een verdere stap in automatisatie en digitalisering. Uiteraard dient dit alles in alle confidentialiteit en veiligheid te gebeuren, maar anderzijds moet het geheel toch beschikbaar blijven voor derde partijen zoals auditors. Een nieuwe tool in een modern en gebruiksvriendelijk jasje was wenselijk. Goodman ging hiervoor in zee met Spikes. Aandachtspunt daarbij: de implementatie moest voldoende voorspelbaar verlopen én met de nodige continuïteit. Dit vroeg een gedegen en uitgebreide voorbereiding waarbij risicofactoren zo veel mogelijk op voorhand werden gedefinieerd en opgelost. Dit was de basis voor het succes van het ganse traject. Bij aanvang waren er reeds vier PoC’s opgezet om onverwachte hindernissen alvast te coveren.

 

Samenwerking Spikes via virtuele teams

De aanpak om van bij de start alle risicofactoren te definiëren en te elimineren bleek cruciaal in het verdere succesverhaal. Daarnaast was het voor Goodman belangrijk om te werken volgens marktstandaarden zoals use cases en agile development, expertises van Spikes. De professionals van Spikes zijn erg vertrouwd met deze manier van werken en konden meteen het proces stofferen met de standaarden en templates. “Dit was zeker één van de redenen waarom we voor Spikes als partner hebben gekozen”, aldus Peter.

Werken volgens use case development zorgde voor een goede basis in de relatie tussen Goodman en Spikes. Dit maakte het proces snel en efficiënt, met een hoge graad van tevredenheid bij beide partijen. Samen vormden zij een virtueel team van specialisten. De beslissing van de architecturale richtlijnen lag bij Goodman. Spikes stond in voor het project management en de technische, functionele en business analyse.

Dankzij dit virtuele team kreeg Goodman vrij snel inzicht in de manier van werken en de capaciteiten van Spikes. Het was duidelijk dat de IT-partner over de juiste mensen beschikte, niet alleen voor het technische luik, maar ook voor de testing. De samenwerking verliep vlot, van de eerste stappen bij de requirement gathering tot de uiteindelijke go-live. Steeds met een duidelijke scope.

 

Contact management tool

Het grootste voordeel van de nieuwe eGEDAF is ongetwijfeld de hoge gebruiksvriendelijkheid.“De werkwijze met eForm is waarschijnlijk niet sneller of goedkoper dan de vorige versie. Maar het is alleszins comfortabeler”, aldus Van Cauwenbergh. “De nieuwe tool kent weinig problemen, wat door de eindgebruikers uiteraard erg geapprecieerd wordt. Bovendien belast dit onze IT-afdeling ook veel minder dan in het verleden. Daarnaast biedt het ons Management team extra comfort. Zij hebben nu het volste vertrouwen in het huidige systeem. Het is trouwens niet alleen gebruiksvriendelijk, het oogt allemaal ook mooi.”

Een verdere samenwerking met Spikes ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen. “We bekijken momenteel diverse projecten met Spikes, waaronder een Contact Management Tool en een tool om briefhoofdingen automatisch te genereren. En we zien nog veel opportuniteiten om de manier waarop we vandaag werken (onze processen) te stroomlijnen en te verbeteren”, besluit Van Cauwenbergh.

 

Katoen Natie kiest voor Spikes als solution partner.

Katoen Natie is vandaag een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. De voornaamste klanten van Katoen Natie zijn multinationals uit de chemiesector, de automobielsector en de consumptiegoederenindustrie. De groep telt meer dan 100 vestigingen in 22 landen, zowel in Europa als Azië en Amerika. Katoen Natie streeft ernaar erkend te worden als de beste leverancier van logistieke diensten ter wereld. Om dit te bereiken moet er maximaal voldaan worden aan de wensen van de klanten. Voor een optimale interne en externe (samen)werking werd gekozen voor Microsoft technologie en Spikes als solution partner om Katoen Natie hierbij te ondersteunen.

De drijvende kracht achter Katoen Natie is haar filosofie. De groep gelooft in een organisatie waarin medewerkers belangrijker zijn dan structuren. Een visie die Spikes mee deelt. Bekijk hier het interview met Katoen Natie 

 

 

 

 

Office 365 past perfect binnen de groeistrategie van Agfa-Gevaert®

Top of mind. Agfa-Gevaert is het al decennialang op vlak van analoge en digitale beeldvormingssystemen en IT- oplossingen. En dat is niet zonder reden. De internationale groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio aan producten, voornamelijk voor de gra sche industrie, de gezondheidszorg en ook voor speci eke industriële toepassingen. Om zijn groeistrategie wereldwijd op lange termijn te ondersteunen, was het bedrijf op zoek naar een nieuwe samenwerkingstool.

Bij Agfa gaat toonaangevende en betaalbare technologie hand in hand met een innovatieve manier van werken. Om te slagen, vindt de groep het essentieel om de klant goed te begrijpen. Net zoals investeren in innovatie en het leveren van oplossingen van topkwaliteit. Flexibel en pragmatisch. Deze cultuur leeft ook bij Spikes, heeft Agfa sinds de start van de samenwerking in 2017 ervaren. Wij bij Spikes kregen de kans om de groep doorheen zijn (digitale) transformatie te begeleiden.

Van Lotus Notes naar Office 365

Voordat de effectieve samenwerking tot stand kwam, ging Agfa door een voortraject van enkele jaren. De reden om te zoeken naar een toekomstgerichte collaboration tool was tweeërlei. Enerzijds was er de vraag vanuit lifecycle management: ‘hoe lang zal onze Lotus Notes nog meegaan’? Vernieuwing drong zich op.

Anderzijds was Agfa bezig met een organisatorische afsplitsing. De groep wilde evolueren van een kostenreductiestrategie naar een groeistrategie. Om een betere of snellere groei toe te laten voor de Healthcare IT-afdelingen, koos het bedrijf ervoor om ze als aparte entiteiten te laten functioneren. In plaats van ze effectief te splitsen, ging men op zoek naar innovatieve oplossingen in de markt voor meerwaardecreatie.

“Het ganse traject dat we ingingen, omhelsde 3 zaken”, vertelt Fri Van Raemdonck, Manager ICT applications. “Eerst en vooral de selectie en de vraag of een platform als 365 een goede keuze was voor Agfa. Dan de vraag: kiezen we voor Microsoft of Google? Tot slot de eigenlijke uitrol. Bij elke fase is Spikes betrokken geweest.” Vanuit de afdeling Risicomanagement werden proof of concepts

(PoCs) opgezet om te kijken wat de verschillen waren tussen de oplossingen van verschillende aanbieders zoals Microsoft, Google en IBM. Het team vroeg advies bij Microsoft – bij de andere aanbieders waren er functionele gaps – en die bevestigden de expertise en ervaring van Spikes, dat door Agfa de duidelijke voorkeur wegdroeg als partner.

“Hun positieve approach en degelijke input voor onze PoCs waren de triggers voor een samenwerking. Ze bleken de ideale partner voor een Office 365-uitrol in het kader van onze transformatie.”

“Tijdens een referentiecase over het migreren van Lotus Notes naar een Microsoft omgeving liet Spikes een uitstekende indruk na”, gaat Fri verder. “Hun positieve approach en degelijke input voor onze PoCs waren de triggers voor een samenwerking. Ze bleken de ideale partner voor een Office 365-uitrol in het kader van onze transformatie.”

Lean & mean – Greenfield approach

Het begon met het ontwerp van het project. Agfa zocht een samenwerkingsmodel met key posities voor interne mensen (technische profielen en business mensen) én voor Spikes specialisten. Een beetje volgens het principe van ‘training on the job’ en ‘lean & mean’, zodat ze het project grotendeels in eigen handen konden houden. Dat was even zoeken voor ons Spikes team, maar al snel werden de verantwoordelijkheden vlot vastgelegd en de scope flexibel bijgestuurd waar nodig.

Wij bij Spikes namen de lead. Onze IT engineers en architects hebben de technische infrastructuur opgezet en creëerden zo de basis voor het geheel. De Agfa omgeving werd zo gesynchroniseerd met de Cloud omgeving.

Daarna volgde de uitrol in verschillende batches. Naarmate die vorderden tussen januari en juni 2018 ging Agfa steeds meer de hoofdrol spelen, al bleven we alle nodige ondersteuning geven. Als er extra kennisinjectie nodig was, kon Agfa op ons rekenen. Een goed voorbeeld hiervan zijn specifeke opleidingen rond security.

Office 365 werd ter beschikking gesteld van de medewerkers en leeg vrijgegeven. “We kozen voor een greenfield approach”, vertelt Caroline Van Rompuy, CIO van Agfa. “We integreerden geen kalenders en mails en begonnen met lege mailboxen. Dat was technisch gezien eenvoudiger en Lotus Notes bleef nog toegankelijk. Die hybride situatie zijn we nu aan het wegwerken.”

Win-winsituatie

Ongeveer 1/3 van Agfa werkt nu met Office 365. Dat deel komt overeen met de organisatorische afsplitsing waarmee het bedrijf bezig is. Initieel ging de aandacht naar de persoonlijke productiviteitstools, nu verschuift die naar het boosten van de organisatorische productiviteit. Afga wil daarbij gaan focussen op Teams en SharePoint.

Na 3-4 maanden hebben de huidige eindgebruikers binnen Agfa de deploy goed geabsorbeerd. De tools worden gebruikt zoals het moet. Ze kregen daarbij ook de volledige steun van de President van Agfa HealthCare. Die had video’s opgenomen om de uitrol door te drijven en hij zat in één van de eerste pilootgroepen voor de migratie. Zijn engagement was een kritische succesfactor.

De uitrol was absoluut succesvol”, besluit Caroline. “Er zijn een paar aandachtspunten die we bij de doorstart naar de rest van de organisatie moeten meenemen, maar dat ligt niet aan Spikes. Dankzij Office 365 is het nu veel handiger om remote te werken. Op het bedrijf, thuis, op de luchthaven, overal. De tool brengt ook een sfeer van vernieuwing en zet aan tot beter samenwerken. Spikes heeft ons altijd proactief oplossingen aangereikt.”

Fri beaamt dat: “Er was een culturele match. Zij speelden op een correcte manier op ons in. Zonder issues dachten ze mee na over het creëren van een win-winsituatie voor ons allemaal. Dat deden ze formeel als het moest, informeel als het kon. Ze hebben er alles aan gedaan om er een succes van te maken. Pragmatisch, met het juiste objectief en binnen de afgesproken krijtlijnen.”

Mailmigratie van Lotus Notes naar Exchange online als eerste stap naar een volledig Office 365 communicatieplatform

Al meer dan 90 jaar werkt Daikin aan moderne, slimme en vooral groene klimaatbeheersystemen voor de residentiële, commerciële en industriële sector. Ondertussen 45 jaar geleden, in 1972, werd de Oostendse vestiging opgericht. Dit Belgisch kantoor groeide uit tot het indrukwekkende hoofdkantoor van Daikin Europe. Door de uitbreidingen van de laatste jaren moest Daikin Europe noodgedwongen op zoek naar efficiëntere collaboratie- en communicatiesystemen. De gecentraliseerde IT-dienst in Oostende zag hierin een belangrijke rol voor Office 365 en zo kwam Microsoft-specialist Spikes al snel in the picture.

Als eerste stap besliste Daikin voor een omschakeling van Lotus Notes naar Exchange Online of respectievelijk van een on-premise omgeving naar een cloudomgeving te gaan. Dit tweede platform biedt namelijk veel meer stabiliteit, een betere veiligheid en geïntegreerde communicatietools. Bovendien is het ook erg onderhouds- en gebruiksvriendelijk. Net datgene waar Daikin naar op zoek was. Dit deed Daikin beslissen tot een volledige uitrol van het Office 365 platform. Concreet gaat het hier over de migratie en ondersteuning van meer dan 4.000 mailaccounts, verspreid over gans Europa. Een hele uitdaging, maar bij Spikes deinst men niet terug voor complexe projecten, integendeel.

 

Doordachte aanpak

Het Daikin-team, verantwoordelijk voor IT en planning, was al enige tijd met dit project in de weer. Ze wilden de krijtlijnen van deze uitdaging dan ook duidelijk in kaart brengen. Tijdens de opstartfase werd een charter ontworpen met een budget, scope, resources en een tijdslijn. Nu nog de juiste partner. Verschillende organisaties werden op de rooster gelegd want Daikin was echt op zoek naar de perfect match. Spikes viel meteen op vanwege de enorme ervaring, garanties en doordachte aanpak met mailmigraties.

De planningsfase werd succesvol afgerond. Tijd voor het volgende team om in actie te schieten. Siegfried Verbeke, Project manager binnen de infrastructuurafdeling, kreeg het charter in handen en startte samen met zijn collega’s aan de effectieve uitrol van het project.

 

Testen, testen & nog eens testen

Zo begon de intensieve samenwerking tussen Daikin en Spikes. Een uitgebreide voorbereiding was essentieel bij dit complexe migratietraject. Alvorens de eerste echte mailbox omgezet werd naar Office 365, werd er 3 à 4 maanden getest. Deze testfase vond plaats in de zogenaamde ‘migratiefabriek’. Een veelgebruikt concept van Spikes waar allerlei migraties in een veilige en afgelijnde omgeving worden getest.

In een tweede fase werden alle maildata van Lotus Notes overgezet op de Microsoft cloudomgeving. Grote hoeveelheden data die on- premise servers vaak overbelastten werden zo weggehaald en overgenomen door Microsoft. Een hele opluchting voor de IT-dienst en de serverrooms in Oostende.

Een uitgekiend stappenplan

In de volgende stap werd bij Spikes een overkoepelende communicatietool ingezet waarmee ze eindgebruikers, doorheen het ganse traject, informeerde en begeleide. Zo ontvingen de gebruikers die binnen enkele dagen migreerden bijvoorbeeld automatisch een waarschuwing over de veranderingen binnen hun account. Deze tool fungeerde ook als centraal infopunt waar men alle belangrijke links, aanmeldpunten, etc… kon terugvinden.

De meer dan 4.000 te migreren mailboxen werden opgesplitst per land en zo ging de migratie gefaseerd van start. Elke 3 weken een nieuw land, een nieuwe uitdaging.

Siegfried blikt terug: “We gingen van start in de Europese landen met het minst aantal gebruikers zoals Zweden en Griekenland. Eens we wat ervaring hadden opgedaan, schakelden we een versnelling hoger en gingen we voor grotere sites zoals Spanje bijvoorbeeld.”

Er werd steeds in verschillende stappen gewerkt, volgens het PDCA (Plan, Do, Check and Act)-principe, met veel aandacht voor continue bijsturing en verbeteringen. Steeds hetzelfde ritme: anderhalve week voorbereiding en anderhalve week voor het opvolgen van issues. De migratie zelf vond plaats in het weekend om werknemers zo weinig mogelijk te belasten. Op maandag konden ze het werk gewoon hervatten met hun nieuwe Outlook mailbox. Wekelijks werden ook alle resultaten besproken. “Uit de 4.000 conversies is er slechts met pakweg een 5-tal echt iets misgelopen. Uitzonderlijk. De tool die Spikes gebruikt voor zijn migraties is echt ijzersterk.”, vertelt Siegfried enthousiast.

 

Samen staan we sterk

Lokale projectmanagers werden ingeschakeld ter ondersteuning. Door middel van training zorgden zij mee voor een vlekkeloze implementatie. Skype, chat, screen sharing, video conferencing, … kortom alle nieuwe functionaliteiten van het Exchange platform werden uitgelegd en getoond. Voor complexe vragen en technische support stond Spikes steeds paraat.

Dankzij deze goede samenwerking werd de adoptie van het nieuwe platform zo een echt succesverhaal voor Daikin en Spikes. De stabiliteit werd voornamelijk gezien als grootste troef, maar ook de mobiele versie werd enthousiast onthaald. Project manager Siegfried verklaart: “De voorbije 15 jaar werd Lotus Notes dagelijks door iedereen gebruikt. Een vertrouwde omgeving dus, iets wat mensen niet graag zien veranderen. Nu kwamen we plots met dat nieuwe, moderne platform. Toch is dit door onze werknemers zonder problemen aanvaard, dat wil wel wat zeggen. In 7 maanden tijd werden 4.000 eindgebruikers succesvol geconverteerd naar het Exchange platform. De omschakeling en adoptie had in onze ogen niet beter kunnen verlopen.”

 

Dat smaakt naar meer

Siegfried blikt tevreden terug op het hele project: “We kunnen echt van een succes spreken. Samen met Spikes slaagden we erin 99,9% van de omschakeling perfect uit te voeren. Een sterk verhaal! Het nieuwe mailsysteem zorgt voor veel meer stabiliteit en veel minder problemen, dit zowel on site als op de mobiele apparaten. Bovendien zien we een naadloze integratie met de rest van de Office Suite.”

Dit geslaagde project geeft Daikin dan ook de nodige energie voor de verdere uitrol van de Office 365 integratie. Nu alle medewerkers een account hebben, zullen de volgende stappen veel eenvoudiger verlopen. Momenteel kijkt men naar SharePoint als opvolger van het mailproject.

Het klikt tussen Daikin en Spikes, dat is duidelijk. “We zijn dan ook blij dat we alvast enkele opvolgprojecten kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan gelijkaardige mailmigraties in onze diverse dochterondernemingen. Het vertrouwen is groot en we zijn benieuwd wat de toekomst brengt.”, aldus Siegfried.

Bridon-Bekaert The Ropes Group zet in op betere samenwerking, communicatie en kennisdeling via ééngemaakt intranet platform

Bridon-Bekaert The Ropes Group is een succesvolle joint venture tussen Bekaert, wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen en Ontario Teachers’ Pension Plan, de eigenaar van Bridon. Door deze recentelijke fusie en de internationale groei was de informatie verspreid over meerdere verouderde communicatie platformen binnen de verschillende entiteiten. Dit terwijl communicatie en kennisdeling binnen de Bridon-Bekaert Group absolute prioriteiten zijn in het HR-, Marketing- en IT-beleid. De visies en noden van Marketing, HR en IT werden gealignieerd en er werd gekozen voor een nieuw ééngemaakt intranetplaform op basis van Sharepoint Online. Bridon-Bekaert nam contact op met Spikes om een en ander te realiseren..

 

 

Laat je gegevens achter en ontdek hoe Bridon-Bekaert zijn wereldwijde communicatie en samenwerking optimaliseerde:
 • * verplicht veld
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Purchase orders snel en handig goedkeuren via intranet én mobiele app? Sibelco doet het!

Een aanstekelijke bedrijfscultuur, doorgedreven markt- inzicht en operationele uitmuntendheid. Typisch Sibelco, en met reden. Als ‘global material solutions company’ streeft het bedrijf al bijna 150 jaar naar meerwaarde en perfectie, met veel aandacht voor menselijk kapitaal, veiligheid en klantenzorg. Dit streven is er op elk niveau, ook in de bedrijfsprocessen. En als het beter kan, grijpt Sibelco de kans om te optimaliseren. Dat was bijvoorbeeld nodig voor de purchase order flow. Het goedkeuren van purchase orders moest eenvoudiger kunnen. Een IT kolfje naar de hand van Spikes.

Sibelco exploiteert al sinds 1872 natuurlijke grondstoffen en levert zo een belangrijke bijdrage aan de fabricage van de meest uiteenlopende producten. Zo vind je het kwartszand van de multinational terug in auto’s, siliconen, glas, zonnepanelen en meer. Niet enkel kwartszand maar verschillende mineralen worden verwerkt in hun ruim 200 production plants verspreid over meer dan 40 landen wereldwijd. Logisch dat er vanuit de business altijd kritisch gekeken wordt naar processen zoals aankoop. Vanuit Europa kwam de vraag om eenvoudiger te kunnen omgaan met purchase orders, over verschillende devices heen. Het was de missie van de business om orders sneller én goedkoper te kunnen goedkeuren. Spikes legde de strategie en oplossing op tafel.

 

Europese zoektocht

Concreet vroeg de business binnen Europa een gemakkelijkere en goedkopere manier om purchase orders goed te keuren. “Via ons ERP-systeem liep het niet zo vlot, en de kost per ERP-licentie was hoog”, vertelt Wim Van Baelen, Communication & collaboration manager bij Sibelco. Een oplossing was gewenst, met name om gebruiksvriendelijker en transparanter met orders om te gaan. Als het even kon via intranet en mobiele toestellen door een ERP- integratie. Duidelijke taal.

Sibelco onderzocht de markt en keek richting bedrijven die ervaring hadden met dergelijke integraties. Na enkele andere contacten kwam Spikes in the picture. Wij waren geen onbekende IT-partner voor Sibelco. In het verleden ontwikkelden we voor hen een gebruiksvriendelijk communicatie- en collaboratieplatform voor ruim 6.000 gebruikers. Dat was een Microsoft Office 365 en Azure gebaseerd platform (intranet o.b.v. SharePoint en K2), aangevuld met Tasks-in-a-Box, een gespecialiseerde oplossing die centraal takenbeheer via web én mobiele app mogelijk maakt. Die samenwerking had z’n vruchten afgeworpen, een mooie basis voor een verdere samenwerking. Omdat Spikes de kennis en tooling reeds in huis had, kregen we de kans om ook het Europees purchase order project te trekken.

 

Van PoC tot roll-out

Tijd voor actie: de stapsgewijze integratie van het ERP-systeem met het ‘ourSibelco’ intranet. De doorlooptijd van 2 jaar werd gestart met een Proof of Concept (PoC), om te bewijzen dat het plan effectief kon omgezet worden in resultaat. In de eerste fase werden data van nieuwe suppliers in SharePoint en K2 geïntegreerd. Weinig sexy, maar noodzakelijk. Het testen van de connectie en stabiliteit van de interface, de kennismaking met M3 ERP en het SharePoint en K2- platform… de users en business droegen hiertoe 100% hun steentje bij. Deze interactie was nodig om de PoC succesvol af te ronden en het budget beter te kunnen inschatten.

Spikes stelde vervolgens een functionele en technische analyse voor, en bedacht een ‘rule’ set om purchase orders goed te keuren. De regels hielden rekening met de grootte van het order. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger in de organisatie de goedkeuring van de bestelling terechtkomt. Een technisch vernuftige oplossing, dat effectief werkt voor honderden eindgebruikers binnen Sibelco in Europa.

Nadat begin 2017 de infrastructuur gecreëerd werd, kon men in april beginnen testen. Spikes bouwde namelijk 4 omgevingen: eentje voor development, een testomgeving, een QA (voor vragen en trainingen) en de finale productieomgeving.

Een succesvolle implementatie, die krijg je als je key users voldoende laat oefenen en kennismaken met de nieuwe workflow. Dankzij interne classroom trainingen van key users, die op hun beurt iedereen konden bijstaan, werden de teams al snel klaargestoomd voor de go-live. In regio South (Portugal, Spanje en Italië) was dat ongeveer in september, voor de Nordics in november, vanaf begin 2018 volgde de UK en de rest van Europa.

 

Vol lof over het eindresultaat

En dan rijst de vraag? Wat na… De feedback van de landen en gebruikers is duidelijk positief! Met dank aan het ijverige projectteam en de gestructureerde, projectmatige aanpak.

“Het was geen eenvoudig traject”, besluit Wim, “en ondanks de technische uitdagingen mag het eindresultaat er zijn. We zijn vol lof over het projectteam dat ervoor zorgde dat het traject goed is afgerond. Van Steerco, beslissingen over bugs, approval en change requests… Spikes had alles duidelijk onder controle.”

Het werk is voor de aankoopdienst binnen Sibelco aanzienlijk vereenvoudigd. De users keuren purchase orders onafhankelijk van een device goed. Via mail, intranet of een app. Gebruiksvriendelijkheid en transparantie troef. Last but not least: het aantal licenties van het ERP-systeem is verlaagd, en dus ook de kosten. Mission accomplished.

SharePoint intranet
Carglass® & Spikes boosten werkefficiëntie én communicatie met één centrale digitale werkplek met cloud based platform

Carglass® is al jarenlang dé referentie voor het herstellen van voertuigbeglazing in België, en sinds kort ook voor carrosserieschade. Onder het motto ‘Making a difference by solving people’s problems with care’ draagt een team van 1.280 werknemers dagelijks bij aan de grootse service van de autoschadespecialist. Maar hoe zorg je ervoor dat al die medewerkers vanop verschillende locaties en in diverse service centers in België op dezelfde lijn zitten – lees ‘zo efficiënt mogelijk samenwerken en communiceren’, de bouwstenen van het bedrijf? Carglass® zocht en vond de oplossing, bij Spikes.

De visie van Carglass® was van bij het begin van het project ‘glashelder’. Het bedrijf wilde een substantiële verhoging van de efficiëntie van werken én van de kwaliteit van de communicatie. En dit voor alle medewerkers, aan de hand van een centraal communicatie- en collaboratieplatform. De missie voor Spikes was drieërlei: de uitbouw van één digitale werkplek, de initiatie van een cultuur van knowledge sharing om kennis binnen Carglass® optimaal in te zetten, en de verhoging van de betrokkenheid van de werknemers, mede omwille van de decentrale organisatiestructuur. Visie en missie werden vertaald in een degelijk plan voor een future proof intranet…

 

Driven by HR

“De licentie van het oude intranet Carglass® Belux verviel op 31/08/2017”, vertelt Diebrecht Hellofs, Learning & Development manager bij Carglass®. “We hebben dan van de gelegenheid gebruik gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Eén van onze IT-managers kende Spikes, dus het contact was snel gemaakt. Er kwam iemand langs om een presentatie te geven over de werking en aanpak van Spikes. We waren spontaan onder de indruk en voelden dat hun visie matchte met die van ons.”

Het project werd gestart vanuit HR, om via de weg van kruisbestuiving ook de andere departementen te betrekken. Steeds in nauwe samenwerking met IT. Omdat andere systemen bij Carglass® via Microsoft Office werken, was het een logische keuze om over te schakelen naar Office 365, SharePoint.

Sharepoint intranet platform
Carglass® & Spikes boosten werkefficiëntie
In fases naar Hello Work 1.0

Zodoende bouwde Spikes het nieuwe intranet – Hello Work 1.0 – in Office 365. De werknemers waren echter nog niet vertrouwd met Office 365, waardoor het projectteam besloot om in 3 fasen te werk te gaan:

 1. Kennismaking met Office 365
 2. Onderdompeling in het communicatiegedeelte van intranet     
 3. Onderdompeling in het samenwerkingsgedeelte van intranet 

Met het oog op een vlotte implementatie werd vooraf een werkgroep opgestart met een aantal key stakeholders. Mensen van verschillende afdelingen en functies kwamen samen, om tijdens een 12-tal ‘envision workshops’ de behoeften te bekijken. Onder begeleiding van Spikes werd deze behoefteanalyse vertaald naar de realiteit via een functionele analyse, gevolgd door de uiteindelijke ontwikkeling van Hello Work, een testfase, training en implementatie. Steeds met de afgesproken timing, scope en budget in het achterhoofd.

“Spikes heeft altijd goed ons budget bewaakt”, gaat Diebrecht verder. “Ze dachten mee na over hoe we met standaardoplossingen binnen SharePoint perfect aan de slag konden, zonder bijkomende kosten te moeten maken.”

 

People & change team

Voor de Carglass® medewerkers was Hello Work een serieuze omschakeling. Bijvoorbeeld inloggen in Office 365, de nieuwe omgeving leren kennen, het zoeken en vinden van het intranet, het principe van communicatie en samenwerken… niet altijd evident. Maar gelukkig was er ondersteuning en motivatie! Reeds bij het begin van het project werd namelijk een people & change team samengesteld, de ambassadeurs van Hello Work.

Er zijn verschillende communicatie- en promoacties ondernomen om de collega’s te sensibiliseren om effectief aan de slag te gaan met het systeem. Zo creëerden de ambassadeurs een promotiefilmpje om in te zetten, maakten ze Sways (digitale storytelling), droegen ze T-shirts en deelden ze stickers uit… van branding gesproken. Het people & change team draagt ook vandaag nog mee de omschakeling en zorgt ervoor dat de nieuwe tool blijft leven. Nieuwe medewerkers worden onmiddellijk aangespoord om aan de slag te gaan in Office 365.

“Elke medewerker is belanghebbende in dit project”

 

“Elke medewerker is belanghebbende in dit project”, geeft Diebrecht aan. “De implementatie door Spikes is voor iedereen van groot belang aangezien we in de toekomst volledig zullen omschakelen naar applicaties in de Cloud. Daarnaast is het de bedoeling dat na verloop van tijd alle communicatie via het intranet gedeeld wordt en we andere kanalen zoveel mogelijk uitsluiten. De mededelingen op Hello Work zijn zowel ‘need- als nice-to-knows’. We willen ieders dag doen starten met Hello Work. Die zal dan als basistool gebruikt worden om verder te navigeren naar ieders noodzakelijke werktools.

 

Het eindresultaat

Carglass® is nog maar onlangs live gegaan, maar ze merken de voordelen nu reeds duidelijk op. De eerste stappen naar efficiënter en effectiever samenwerken zijn gezet, met Hello Work als een gebruiksvriendelijke samenwerkingstool. Voordelen zoals de Yammer-integratie, communicatie – en werkapplicaties op één locatie, de Cloud die altijd en overal toegankelijk is, het veilig werken, vlotte informatiedeling, gebruik op elk device… worden zeker al gevoeld.

In co-creatie werken tijdens het project heeft ervoor gezorgd dat er meer betrokkenheid werd gecreëerd binnen de organisatie. Vermeldenswaard is ook de lancering van Hello Work samen met Yammer, tijdens de medewerkersdagen. De mensen konden leuke dingen op Yammer posten en een prijs winnen. Zo maakte het intranet meteen een goede beurt!

“Vergeten we ook niet onze gemotiveerde nieuwsredacteurs”, besluit Diebrecht. “Zij wilden hun schouders zetten onder het hele communicatieverhaal van Hello Work en zorgden voor een enorme boost tijdens de go-live. Zij gingen aan de slag vanuit een niet-technische invalshoek. Dat bleek de perfecte tandem met de IT-expertise van een bedrijf als Spikes, voor een succesvolle implementatie. De opvolging van Spikes was top, hun aanpak open en eerlijk. Het is trouwens de eerste keer dat we een IT-project binnen tijd én budget konden realiseren. Een pluim voor Spikes. Mission completed. Wij zien nog mogelijkheden voor de toekomst, zeker als er maatwerk nodig is.”

Door te blijven investeren in gelukkige medewerkers, is Carglass® ondertussen al 5  keer verkozen tot ‘Best Workplaces’. En daar doen ze het voor.

 

 

Sharepoint intranet platform

Voor het realiseren van een eenvoudigere en geautomatiseerde beleidscyclus, kiest AZ Klina voor Spikes.

Dagelijks gaan in AZ Klina meer dan 1.700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers voluit voor zorg. Hierbij staat de patiënt centraal. Voluit voor zorg betekent ook voluit voor groei, kwaliteit en innovatie. Een belangrijk proces hierin is de beleidscyclus. Om dit proces transparanter te maken en vooral te automatiseren koos AZ Klina voor de know-how van Spikes ondersteund door de juiste Microsoft tools.

Elke organisatie van enige omvang worstelt met de jaarlijkse beleidscyclus: input verzamelen voor verbeteringen, investeringen, aanwervingen, etc.; dan het overzichtelijk maken van al die aanvragen om de besluitvorming voor te bereiden; het overleg zelf m.b.t. de besluitvorming; de feedback naar de aanvragende partijen, statusrapportering tijdens de uitvoering van de goedgekeurde punten, etc.

Door al deze informatie gecentraliseerd gestructureerd vast te leggen en met de juiste (Microsoft) tools, ontstaat een transparant en geautomatiseerd proces waar iedereen tevreden over is.

Bekijk in onderstaande video hoe AZ Klina deze klus klaarde, tot grote tevredenheid van de hele organisatie.

 

Laat je gegevens achter en bekijk de volledige case en ontdek hoe AZ Klina & Spikes het beleidsproces optimaliseerde:

 • * verplicht veld
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

StepStone vertrouwt op Security & Microsoft expertise van Spikes voor een uitgebreide ‘Proof of Concept’

Het juiste talent bij het juiste bedrijf, via de beste tools en processen. Zo zorgt StepStone® voor de perfecte match tussen kandidaten en organisaties. Gestart in 1996, maar ondertussen met ca. 2.500 medewerkers actief in 21 landen. Dagelijks plaatst het team duizenden jobaanbiedingen online, en de websites worden meer dan 55 miljoen keer per maand bezocht. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

StepStone biedt ook diensten aan in andere Europese landen en de rest van de wereld dankzij strategische samenwerkings -overeenkomsten met toonaangevende online rekruteerders in de betreffende markten. Het unieke bereik biedt de groep de mogelijkheid tegemoet te komen aan alle rekruteringsbehoeften van grote en kleine ondernemingen wereldwijd, zowel voor eenmalige werkaanbiedingen als voor grootschalige rekruteringsprojecten. Al die activiteiten, de verschillende devices, documenten en persoonlijke data… spannende tijden voor security!  En laat dat nu net zeer vertrouwd terrein zijn voor Spikes.

Dat StepStone extreem security minded is, hoeft geen betoog. Security zit in het DNA van het bedrijf, het IT-departement is ervan doordrongen. “We zijn dagelijks bezig met gevoelige data”, vertelt Serge Groven, Corporate IT-manager. “We hebben reeds heel wat ondernomen om GDPR compliant te zijn. Private data worden bij StepStone al zeer lang gesegregeerd en goed beschermd. Om dit alles te managen, werken we echter met vaak duurdere en complexere software van heel wat verschillende vendors.”

 

Graag een nieuwe oplossing én een ervaren, flexibele partner

Of er een alternatief is voor de versnipperde technologieën? Zeker, maar die zoektocht gaat niet over één nacht ijs. Een Proof of Concept (PoC) is een uitstekend startpunt, vertrekkende vanuit het huidige platform en actuele security landschap, aangevuld met de vereisten en doelstellingen voor het alternatief. Zoals de nood om desktop te beveiligen en remote te beheren, de behoefte aan encryptie, security om ook mobile devices af te schermen, een identity broker, document policies enz.

Samengevat: StepStone wilde securitywise een one-stop-shop creëren, de kosten drukken en een single pane of glass verkrijgen (geïntegreerd IT-systeemmanagement). Als je al deze vereisten samenvoegt, kom je bij Microsoft Enterprise Mobile en Security (EMS) als oplossing uit. EMS is een hele set aan tools om beter om te gaan met het beheren van toestellen en beveiligen van data. De PoC zou uitwijzen of EMS de doelstellingen effectief zou kunnen inlossen.

 

Proof of Concept met Spikes

Spikes mocht als Microsoft expert meewerken aan deze PoC. “Het team van Spikes had in het verleden al uitstekend werk verricht voor StepStone”, gaat Serge verder. “Zoals 3 jaar geleden tijdens een dringende SharePoint opdracht en Office 365 projecten. Spikes liet zich meermaals opmerken als een probleemoplossende en flexibele partner met uitstekende securitykennis. Hun expertise kwam ons ook nu weer goed van pas. Spikes is bovendien sterk in gestructureerde projectbegeleiding en budgetopvolging. Precies wat we nodig hadden.”

De PoC werd opgestart onder leiding van Serge, gesteund door de CTO en met het oog op een volledige roll-out van EMSbinnen de groep. Teams uit verschillende landen werkten eraan mee. Samen met Spikes werd gekozen voor een gesegmenteerde aanpak om de belangrijkste functionaliteiten van EMS te testen met een 30-tal eindgebruikers van de IT-afdeling. Denk aan elementen zoals Intune mobile device security, MDM-eigenschappen, dataclassificatie en encryptie. Spikes won gedegen info bij Microsoft in om de doelstellingen van StepStone uit te filteren, grondig te testen en om te kijken of er een match was met EMS of niet.

 

EMS E3 of E5?

Er bestaat een EMS E3 en een EMS E5 versie. De focus lag aanvankelijk op E3, al kwam in de loop van het project ook E5 ter sprake. Dat is een duurdere versie met heel wat extra functionaliteiten, de ‘Rolls Royce’ van EMS. “Om hier duidelijk zicht op te krijgen, vroegen we Spikes om een workshop EMS E3 vs. E5 uit te werken. Het resultaat was een diepgaande analyse en mapping. Uit deze analyse bleek hoe Spikes ons bedrijf door de langetermijnsamenwerking door en door kent. Een meerwaarde voor de PoC en de verdere implementatie”, gaat Serge verder.

Wat bleek? EMS E5 zou een groot voordeel zijn voor een beperkt aantal eindgebruikers, voor diverse processen en rollen, onder andere door de geavanceerde log-on tracker en het zelflerend systeem. Het biedt potentieel om security uit te rollen.

 

De meerwaarde

De PoC had als test prima z’n dienst bewezen. EMS E5 voldeed beter aan de verwachtingen en zou voor een groep werknemers perfect geïmplementeerd kunnen worden. De features van EMS E3 losten de doelstellingen minder in, en de consultants van Spikes gaven hierover eerlijk advies tijdens de assessments.

“We weten nu waar we staan en hoe we kunnen optimaliseren”

 

“We weten nu waar we staan en hoe we kunnen optimaliseren”, besluit Serge. “Dit dankzij de verhelderende analyses en security expertise van de Spikes consultants, onder toeziend oog van hun customer success manager die nauwgezet de status, timing en het budget bewaakt. Onze ervaring is dat veel IT-bedrijven niet voldoende technische documentatie en productkennis kunnen voorleggen. Maar Spikes kan dit wel en maakt net daar het verschil voor elk product en IT-project.”

 

 Support Management is key in uitrol en adaptie van migratie naar Office 365

‘Inspiring ways of living’, dat is de belofte van Etex aan mensen wereldwijd. Iedereen heeft het recht op onderdak, en dat moet vooral betaalbaar blijven. Om deze missie dagelijks gestalte te geven zet Etex volop in op innovatie. Nieuwe producten en oplossingen zoeken, in eerste plaats voor de bouwindustrie maar ook voor hun eigen personeel. Het welzijn van elke medewerker is van primordiaal belang. En daar hoort ook een veilige en aangename werkomgeving bij met moderne tools en systemen. Met de migratie naar Microsoft Outlook en Skype for Business zet het bouwbedrijf, met dank aan Spikes, opnieuw een grote stap vooruit.

De Belgische Etex Group is een echt begrip in de bouwindustrie. Zij produceren een breed gamma aan duurzame bouwoplossingen in meer dan 100 fabrieken over 40 landen. De multinational uit het Brusselse heeft een sterke geschiedenis die reeds startte in 1906. De referentielijst is indrukwekkend, met op kop het Navo-hoofdkwartier in Evere. Om al deze projecten tot een goed einde te brengen rekent Etex op 17.000 enthousiaste medewerkers wereldwijd, waarvan 1.300 in België. Om helemaal mee te zijn met de digitale trends, de interne en externe communicatie te optimaliseren en de onderlinge samenwerking globaal te verbeteren koos Etex voor de migratie naar Office 365 en Skype for Business. De expertise van Spikes als ‘Support provider’ was ongetwijfeld een meerwaarde.

 

Dagelijks monitoren

De centrale IT-support van Etex is op de hoofdzetel in België gevestigd. Van daaruit kwam het voorstel om Lotus Notes te vervangen door het gebruiksvriendelijke Office 365 en Skype for Business. Dit proces moest enerzijds meer tegemoet komen aan de vragen en noden van de users maar daarnaast ook de mogelijkheid bieden om binnen de ganse groep op een uniforme en gestandaardiseerde manier te communiceren. Maar met 8.000 gebruikers over de ganse wereld is dat sneller gezegd dan gedaan. Support stond in het ganse verhaal centraal.

Voor deze ‘Migration Support’ en ‘Support Management’ rekent Sofie Van Rompaey van Etex op de steun en ervaring van Kathleen Vanhee van Spikes. Samen werken ze de grote lijnen van de support aanpak uit. Een dagelijkse monitoring en rapportering, de follow-up van eventuele failures met issue solving en een opgestart ticketsysteem. Deze combinatie brengt meteen alle vragen en errors in kaart en dient als basis voor de nodige procesaanpassingen.

 

 

High attention support team

Het ganse project is opgedeeld in 4 verschillende fases met telkens een specifiek doel voor het support team. Tijdens de voorbereiding is de rol van support eerder beperkt. Ruim 80 key-users gebruiken en testen beide systemen naast elkaar. De begeleiding gebeurt hier in eerste instantie door het project team. Pas vanaf de effectieve roll- out komt het high attention support team helemaal op de voorgrond, zowel binnen Etex als binnen Spikes. In eerste instantie gebeurt de follow-up van de vragen en opmerkingen van de gebruikers via het nieuwe ticketsysteem, aangevuld met telefonisch bijstand voor dringende gevallen.

Tijdens deze tweede fase draait het support team op volle toeren. Niet verwonderlijk als je 1.000 gebruikers per maand migreert. De interactie en communicatie tussen gebruikers, het support team en Spikes is hier cruciaal. Ook tijdens de derde fase, de after-migration, kunnen gebruikers blijven rekenen op de ‘problem solvers’, al is de intensiteit dan al een stuk lager. Tenslotte neemt het operationeel team, verspreid over alle vestigingen, de support over en starten zij met het behandelen van de tickets. Dit is de vierde en laatste fase van het project.

 

Procesbeschrijvingen documentatie

De rol van support stopt niet na de migratie. Het high attention team bijvoorbeeld zit wekelijks samen met Spikes om verdere optimalisaties en nieuwe systemen en processen te implementeren. Ook hier is de rol van Spikes belangrijk. Zij werken alle nodige documenten en procesbeschrijvingen uit. Support doet de nodige testen en na een finale go wordt de service desk aan het werk gezet.

“Het is niet eenvoudig om alle processen en scripts uit te schrijven”, bekent Sofie Van Rompaey. “Dat maakt dat het traject soms wel eens moeizaam loopt maar het is belangrijk dat je op zo’n momenten kan rekenen op de ervaring van een betrouwbare partner als Spikes. Voor second line support zijn ze echt onontbeerlijk.” Die tandem in support bleek achteraf een echte succesformule te zijn.

 

Ambassadeurs en champions

Om een project van dergelijke omvang tot een goed einde te brengen, is de aanvaarding door de eindgebruikers essentieel. Reeds vanaf dag één werden zij betrokken. Zo had het project team, met naast een functionele en een technische project manager ook diverse collega’s met een technische achtergrond, nauw contact met de regionale en lokale teams.

Deze lokale teams, de ‘champions’ genoemd, staan onder andere
in voor de end-user training. Zij rapporteren aan het regionale team die op hun beurt nauw overleggen met het project team. Etex koos voor 6 regionale teams. Zij kregen de naam ‘ambassadeurs’ mee. Zo ontstaat er een duidelijke flow van eindgebruikers, over champions en ambassadeurs, tot bij het project team. Gestroomlijnde communicatie met regelmatig en duidelijk overleg was het speerpunt.

Tot slot is een uitgebreid ‘lessons learned’ opgezet. Dit moet Etex wapenen voor hun volgende stap, de implementatie van SharePoint. Een nieuwe mijlpaal om die aangename werkomgeving ook de komende jaren nog te bestendigen.

cloud based intranet platform
Spikes helpt Bekaert bij optimalisatie (globale) interne communicatie, met cloud based intranet platform

“better together”  Dat is de rode draad doorheen het succesverhaal van Bekaert. De basis ook voor een unieke vorm van samenwerking met business partners en medewerkers. En dat laatste was tot voor kort best een uitdaging. Want hoe zorg je ervoor dat 6.900 PC-gebruikers wereldwijd beter kunnen samenwerken en communiceren? Juist, met een gebruiksvriendelijke, digitale ‘cloud based’ werkomgeving van Microsoft. Zo vonden Bekaert en Spikes elkaar, en werd release 1 onlangs afgerond.

Bekaert is wereldleider in staaldraadtransformatie en deklagen. Als hoogtechnologisch bedrijf met hoofdzetel in België telt het zo’n 30.000 medewerkers wereldwijd en klanten in meer dan 120 landen. In alle activiteiten van het bedrijf streeft Bekaert naar een duurzame, rendabele groei, die zich vertaalt in een stevig jaarlijks omzetcijfer (ca. 4,4 miljard euro in 2015). In de zoektocht naar een gebruiksvriendelijk samenwerkingsplatform voor globaal gebruik, koos Bekaert voor een Belgische Microsoft certified partner: Spikes.

 

Nood aan 2-way-communicatie

Bekaert had in het verleden reeds een intranetplatform om gegevens te sharen. Het systeem was echter niet zo gebruiksvriendelijk en communicatie verliep voornamelijk via e-mail. Tijd voor vernieuwing dus. Men keek uit naar een 2-way-communicatie: informatie moest efficiënter kunnen worden verspreid, met een snellere toegang tot relevante data voor gebruikers. Bovendien werd uitgekeken naar meer conversaties en engagement via Yammer enz…

De Communicatie- en IT-afdeling sloegen de handen in elkaar en gingen op zoek naar een partner om samen een ‘user centric’ platform te creëren. Een platform dat medewerkers wereldwijd toelaat vlug alle noodzakelijke informatie te vinden en te delen. Met als ultiem doel de productiviteit, samenwerking en interne communicatie aanzienlijk te verbeteren. Find, share, connect and increase productivity.

 

Proactieve houding Spikes

Het moest een Microsoft platform met globale kenmerken zijn, gekoppeld aan het ERP-systeem van Bekaert: SAP.  Op de wenslijst stond ook dat Microsoft ontwikkelingen en evoluties automatisch opgevolgd en handig geïntegreerd zouden kunnen worden, zonder een hoop extra customizations.

Nu zijn er op Europees niveau wel vele Microsoft partners, maar qua aanpak blijven er grote verschillen. Een shortlist met de nodige criteria, diverse pitchpresentaties en afweging van prijs/kwaliteit bracht Bekaert bij Spikes, certified Microsoft partner met grote kennis van SharePoint. Een combinatie van drive, een proactieve houding en gedegen research gaven de doorslag, al was er meer.

Zoals de flexibiliteit van Spikes en de wil om samen te werken met een communicatiepartner om de look & feel van Bekaert te bewaren. Of de jaren ervaring met de cloud, want de website van Bekaert werkte tenslotte al 5 jaar in de cloud. Ook de internationale projectervaring van het team was belangrijk, met succesvolle referenties. Bekaert kreeg de kans enkele projecten live te gaan bekijken. Tot slot was er de bereidheid van Spikes om op projectbasis te werken en na oplevering de support en maintenance over te laten aan de vaste outsourcing partner van Bekaert.

 

Dedicated implementatieteam

Een klein, dedicated team – een relevante groep key stakeholders samen met Spikes en andere partners – wijdde zich aan de eerste fase van het concept. Project owners van Communicatie IT en innovatie, maar ook HR, legden de noden en ideeën op tafel. Denk aan de keuze van functionaliteiten, design, front end access, achterliggende IT-systemen enz.

De ontwikkeling van het platform kon beginnen. Het bleek een heus globaal learning traject voor alle partijen. Het systeem performant laten draaien bleek geen sinecure. De snelheid was aanvankelijk niet wat het moest zijn, het duurde bijvoorbeeld 15 minuten om de homepage op te bouwen in China. Kan je niet echt snelle communicatie noemen en werd op dat moment als een ‘no-go’ gevalideerd. De uitdagingen waren groot en de oplevering van release 1 liep enigszins uit. Ondersteund door Microsoft werden de problemen gedetecteerd en ten gronde opgelost.

Projectverantwoordelijke Hans Ocket van Spikes was de rots in de branding. Technisch sterk onderbouwd, zeer betrokken bij het ganse proces en zeer open en resultaatsgericht in de samenwerking met andere partners. Op Spikes kan je bouwen.

 

Het eindresultaat

Hoe complex de ontwikkeling soms ook was, de aanhouder wint. De performantie problemen werden opgelost, het eindresultaat stemt tevreden. In samenwerking met Spikes kwam een global Microsoft portaal met 6.900 gebruikers verspreid over Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika tot stand. Voortaan kunnen medewerkers er snel globale en lokale informatie raadplegen, vacatures, company policies enz. Deze digitale werkomgeving laat toe eenvoudig te communiceren en informatie of documenten rond projecten te delen. En van hieruit kunnen de gebruikers bovendien eenvoudig navigeren naar hun workstation, Office 365, enz. Enkele highlights van het platform:

 • Globale tool, met aanvullend lokale informatie per regio of land
 • Links naar bestaande workflows (SAP) en portals (foto- en videogallerij, innovation portal…)
 • Yammer feed….
 • Intuïtief karakter dankzij doorgedreven search engine
 • Transparante hiërarchie in de communicatie
 • Herkenbaar design, ook per afdeling mogelijk

 

Om de eenheid en efficiëntie te bewaken, zijn er standaardtemplates aangereikt aan de gebruikers. Want een beetje sturing moet er zijn. Net zoals opleiding en begeleiding. Bekaert voorziet interne trainingen, via Skype of on-site. In China is bijvoorbeeld lokaal opleiding gegeven. Ook zijn er super users aangesteld. Deze blijven support bieden binnen hun activiteitsdomein en/of afdeling.

 

To be continued…

En of de eindgebruikers enthousiast zijn. Het platform is ondertussen wereldwijd positief onthaald, het systeem wordt goed gebruikt, met als resultaat: minder support mails en calls, meer eenheid in de globale werking, betere projectcommunicatie. Doel bereikt.

Ondanks het gebruiksvriendelijke karakter van het platform blijft het publiceren van updates een continu engagement van de medewerkers. Maar dat is een kwestie van bewustwording en tijd. Bekaert heeft Spikes alvast gecontacteerd voor een volgende fase. De exacte details sparen we graag voor later… to be continued!

Referentie Spikes SharePoint technologie
Spikes biedt BDO de juiste knowhow, mensen en coaching

Audit, Accounting en Financieel advies op wereldniveau, dat is BDO. Op het gebied van corporate finance en interim management de nummer 5 in de sector, naast KPMG, Deloitte, PWC, Ernst & Young. Voor een dergelijke wereldspeler van formaat wordt de continuïteit van de business mee bepaald door IT. De juiste knowhow, mensen en coaching per IT-project zijn van essentieel belang. In Spikes vond BDO de professionele partner met dezelfde kernwaarden: kwaliteit en nabijheid voor de cliënt, een grote flexibiliteit en pragmatische aanpak. Dit alles werd vertaald in een structurele samenwerking over meerdere projecten heen, van SharePoint, Extranet tot Dot.net.

Opgericht in 1963 en gestructureerd in een federatie van onafhankelijke kantoren is BDO vandaag de dag met meer dan 1.400 vestigingen aanwezig in meer dan 154 landen. De nabijheid en de kennis van de specifieke vereisten per land zijn de absolute troeven van het BDO-netwerk. Ruim 65.000 mensen – waarvan 600 in België – staan klaar om het bedrijfsleven, managers en ondernemers wereldwijd of regionaal te helpen, met financiële verslaggeving en fiscaal juridisch advies. En dit volgens 4 business lines: audit & assurance, accounting & reporting, tax & legal en advisory. Op IT-gebied zocht men naar een integrale partner voor cloud-migratie, Microsoft-producten en meer. De start van een dankbare samenwerking met Spikes.

  

Zoektocht naar (nieuwe) IT-oplossing en pragmatische partner

Eind 2015 besliste BDO om, in het kader van een internationale strategie, te migreren naar de cloud. Vanuit het wereldwijde netwerk bestond al een agreement met Microsoft, dus dacht men aan SharePoint. Dat zou zo zijn voordelen hebben: voordeliger tarief, reeds veel bestaande Microsoft-producten en een goede onderlinge integratie. Microsoft België startte met advies en consultancy.

Microsoft raadde Spikes aan als referentie voor SharePoint in België en zo kwam BDO bij de IT-experts terecht voor verder verloop van hun projecten. Het eerste contact met Dirk Verhaeghe, Sales Manager bij Spikes, leidde tot een testproject met een bevredigend resultaat. Spikes bleek over veel competentie te bezitten, kennis die BDO echt nodig had. Ook over toekomstige Microsoft-ontwikkelingen kon Spikes goed adviseren.

De pragmatische aanpak gaf zeker mee de doorslag voor de samenwerking. De IT-generalisten van BDO kregen ondersteuning van de IT-specialisten van Spikes met de juiste knowhow per project. Voor elke nood of applicatie kon Spikes het gewenste profiel leveren en een dienstverlening bieden die flexibel inzetbaar en aanpasbaar was. Sinds het testproject staat Spikes BDO bij in heel wat projecten. Het grootste daarvan is SharePoint.

 

SharePoint-technologie, Extranet, Dot.net ontwikkeling

Bestaande SharePoint-sites migreren naar de cloud was de eerste missie. Hiernaast ook heel wat integratie van oudere SharePoint-omgevingen en de klassieke fileshare. Spikes zorgde ervoor dat eindgebruikers snel en eenvoudig hun weg vonden naar de juiste info en data. Best een project van grote omvang, aangezien de BDO-medewerkers dagelijks met de toepassingen werken.

Bovenop de SharePoint-technologie werd een Extranet ontwikkeld, essentieel voor het uitwisselen van data en content met BDO-klanten. Vermeldenswaardig hier is ook de integratie met het bestaande ‘Global SharePoint online’, een koppeling met de omgeving die het wereldwijde, overkoepelende IT-orgaan ontwikkelde. De focus van Spikes lag op het opvolgen van de integratie tussen de platformen, met veel aandacht voor automatisch gegenereerde SharePoint-omgevingen.

Projectverantwoordelijken per dienst kwamen samen om de doelstellingen te bepalen. Hoe en waar data aanbieden? Wat met de (centralisatie van de) rechten? Wat is hier technische gezien voor nodig? Deze en andere noden werden overgemaakt aan Spikes en vertaald in een ‘proof of concept’. In Hasselt start men nu met een pilootfase voor het uitrollen van het SharePoint-project.

Verder rekent BDO op projectbasis op het inschakelen van verschillende vakspecialisten van Spikes. Samen met het interne development team staan ze in voor de ontwikkeling van heel wat applicaties, zoals Dot.net voor Human Resources. Het voordeel is dat steeds het juiste profiel met de gevraagde expertise in bepaalde Microsoft-technologie kan worden ingezet. Zo kreeg BDO ook de kans om de eigen kennis verder uit te bouwen. Win-win voor iedereen.

 

Dedicated projectteams

Elk IT-project krijgt naast een IT Manager ook een Business Manager aangesteld. Zo worden projecten mee door de business gedragen, effectief gebruikt en toegepast. De managers komen tweewekelijks samen om nieuwe functionaliteiten, updates en optimalisaties te bespreken, want een SharePoint-platform is nu eenmaal evolutief. Toegewijde projectteams volgende nieuwe ontwikkelingen kort op de bal op.

 

De overlegmomenten met projectverantwoordelijke Frank Van Dongen zijn steeds constructief. We ervaren deze als open en eerlijke gesprekken over het verloop van een project en de toekomst.

 

Wekelijkse voortgangsbesprekingen en statusmeetings met Spikes zijn één zaak, maar vergeet ook niet het belang van opleidingen. Spikes biedt training aan ambassadeurs die een voorname functie hebben binnen BDO, alsook aan key-users die dagdagelijks aan het werk zijn met de tools. De key-users trainen dan op hun beurt de andere users op, met optimale begeleiding van Spikes.

 

Evaluatie en toekomst

BDO is erg tevreden over de inzetbaarheid van Spikes, over hun mensen en manier van coaching in verschillende technologieën. Spikes schakelt snel en weet de juiste mensen in te zetten voor iedere opdracht. Logisch dat het SharePoint-project zichtbaar vooruitgaat. De samenwerking over verschillende projecten heen loopt nog volop, dus de stem van de eindgebruikers zal later blijken.

Ook de komende jaren blijft Spikes in het vizier, voor de verdere uitrol van SharePoint in de Belgische vestigingen. De cloud is een dynamische omgeving, dus optimalisatie is een continue taak. En BDO denkt verder na over de volgende uitdagingen, zoals het al dan niet uit handen geven van de support. Daar ligt nog een mooie rol voor Spikes, die indien gewenst ook die taak zeer ter harte zal nemen.

 

 Sibelco bereikt alle medewerkers via globaal communicatie- en collaboratieplatform

Sibelco wil niet enkel uitblinken als belangrijkste ‘global material solutions company’. Ook hun medewerkers verdienen de beste communicatie, op elk niveau, waar ook ter wereld. Als dan Sibelco en Spikes de handen in elkaar slaan krijg je ‘ourSibelco’, een gebruiksvriendelijk communicatie- en collaboratieplatform voor ruim 6.000 gebruikers. Deze ‘cloud based’ totaaloplossing van Microsoft maakt samenwerken en communiceren binnen het bedrijf eenvoudiger en voor iedereen toegankelijk.

Sibelco exploiteert al bijna 150 jaar natuurlijke grondstoffen en levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de fabricage van honderd en één verschillende producten. Zo vind je het kwartszand van de multinational terug in auto’s, siliconen, alle soorten glas, zonnepanelen en zoveel meer. Niet enkel kwartszand maar verschillende mineralen worden verwerkt in ruim 200 production plants verspreid over meer dan 40 landen. Om de communicatie tussen de 10.000 werknemers wereldwijd beter te stroomlijnen ging Sibelco in zee met Spikes voor de uitbouw van een Microsoft Office365 based communication en collaboration platform.

 

Global implementation

Sibelco kent al vele jaren een mooie groei, mede mogelijk gemaakt door het menselijk kapitaal dat binnen het Vlaamse bedrijf aanwezig is. Om ook in de toekomst verder te kunnen bouwen op haar medewerkers is een sterk communicatieplatform nodig. Met als uitdaging om elke collega te bereiken, onafhankelijk van functie en plaats van tewerkstelling. De informatie moet tot in alle hoeken van de wereld doorstromen. Reeds in 2014 was duidelijk dat Lotus Notes en Internet Explorer niet langer voldeden om deze ambitie waar te maken. Dit was de start van ‘ourSibelco’.

Tijdens de diverse workshops met de verschillende partners definieerde het projectteam alle requirements en streams. De projectverantwoordelijken per stream maakten samen met de business-stakeholders het projectplan en leverden wekelijks een stand van zaken aan het ganse team.

 

Virtual trainings

Gezien de grootte van het project koos Sibelco voor een gesplitste aanpak. Enerzijds zorgde de introductie van Office 365 en Skype for Business voor een flinke upgrade in het mailverkeer. Hiervoor migreerden 6.400 gebruikers naar het nieuwe systeem en werden ze op die manier erg toegankelijk voor elkaar.

Daarnaast zorgden de Microsoft tools SharePoint en Yammer aangevuld met Tasks In A Box voor een stabiel en veilig samnewerkingsplatform met een interne landingspagina. Elke gebruiker beschikt nu over een nieuwsbron op zijn of haar maat. Dit gaat van globaal nieuws, over de verschillende landen, tot op niveau van de production site zelf. Daarnaast zijn alle documenten eenvoudig te consulteren en te delen met collega’s. De samenwerking en interne communicatie varen er wel bij.

Bij de migratie van de mailtoepassingen was de adoptie van de gebruikers erg hoog. Velen waren reeds vertrouwd met Microsoft Office wat de acceptatie bevorderde. Bij de vervanging van het oude platform naar ourSibelco verliep de overgang in eerste instantie nogal stroef. Ook hier kon Sibelco rekenen op de ervaring en knowhow van Spikes, zoals bij de opzet van virtual trainings via Skype for Business. Over de ganse wereld konden gebruikers hier op intekenen wat ze dan ook massaal deden.

Naast de verschillende leersessies fungeren diverse ambassadeurs als aanspreekpunt voor de vragen en opmerkingen van de lokale users. Op die manier krijgt elke gebruiker snel de juiste feedback. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om vanuit de basis nieuwe voorstellen met betrekking tot functionaliteiten te lanceren. Dit komt de verdere adoptie alleen maar ten goede.

 

Altijd en overal connected

Als wereldspeler voelde Sibelco vanaf dag één het grote voordeel van een globaal platform. Elke medewerker communiceert nu op een gelijke manier. Informatie uitwisselen via Skype for Business verloopt snel en efficiënt. Iedereen vindt alle mailadressen en telefoonnummers met één enkele klik terug. In de ‘Who is Who’ vind je alle nuttige info van je collega’s. Agenda’s raadplegen en meetings inplannen is een fluitje van een cent geworden.

Ook de nieuwsvoering is aangepast aan de noden van een multinational. Vroeger was het nieuws zeer lokaal. Nu is alle info binnen Sibelco beschikbaar. Van project sites, over info sites, tot team sites. Op global level is een Yammer groep opgezet. En voor elk nieuwsitem wordt een extra item toegevoegd. Binnen Sibelco is deze nieuwe vorm van communiceren de standaard geworden.

En last but not least is de collaboratie binnen het bedrijf aanzienlijk vereenvoudigd. Vanuit elke entiteit zijn alle documenten beschikbaar voor de juiste doelgroep.

Geen problemen meer met verschillende servers maar één active directory, voor iedereen toegankelijk. De samenwerking binnen de bedrijvengroep is er op die manier niet alleen veel eenvoudiger op geworden, ook de interne communicatie verloopt nu aangepast aan de noden van de tijd.

 

Big step forward

De uitdaging die Sibelco en Spikes samen aangingen was niet min. De doorlooptijd van het ganse project bedraagt dan ook twee jaar. Maar het resultaat is een huzarenstuk. Niet alleen kregen 6.400 collega’s vanuit 40 verschillende landen toegang tot elkaar via Skype for Business. De medewerkers van Sibelco volgden op die manier de weg van hun bedrijf en zetten de stap van lokaal naar globaal. Een stap die tijd en geld bespaart.

De introductie van ourSibelco was ‘a big step forward’. Elke medewerker heeft op eenvoudige wijze toegang tot alle relevante info. En dit op eenzelfde manier voor elke functie waar dan ook ter wereld. Hiermee is een grote stap vooruit gezet, maar dat wil niet zeggen dat Sibelco verdere optimalisatie uit de weg gaat. Ze blijven verder zoeken naar nieuwe en betere functionaliteiten om zo de gebruiksvriendelijkheid nog verder te verhogen. Verder willen ze naast een support platform ook de verschillende bestaande applicatielandschappen onder één noemer samenbrengen. Ook voor dit project is en blijft Spikes de geprefereerde partner.

intranet samenwerkingsplatform
VK Group en Spikes slaan handen in elkaar en bouwen Intranet voor de ‘next generation’

Duurzaam bouwen is voor VK Architects & Engineers een absolute prioriteit. Bij elk project streeft men naar kostenefficiëntie, tijdswinst en optimaal comfort. Tel daar nog onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit bij en je hebt een integrale aanpak van een bouwproject. Diezelfde werkwijze was ook de basis voor de implementatie van een nieuw Intranetplatform. Met Spikes en Microsoft vond VK Group alvast de juiste partners voor een vlotte uitwerking. Een succesverhaal met vervolg.

VK Architects & Engineers is al meer dan 60 jaar een voorname partner als ontwerp- en studiebureau binnen de domeinen Healthcare, Buildings, Industry en Public Space. Met meer dan 250 werknemers in België en een 80-tal in Vietnam realiseerde VK Group reeds een verbluffende lijst van ziekenhuizen, kantoor- en parkeergebouwen, assistentiewoningen, zwembaden, ja zelfs een gevangenis en nog veel meer. Om alle relevante data, studies, berekeningen en onderzoeken centraal te verzamelen moest het eigen Intranet dringend vernieuwd worden. Na verschillende referenties te hebben bestudeerd, koos VK Group voor Spikes en de technologie van Microsoft.

 

Samenwerkingsplatform

Het nieuwe Intranet moest in de eerste plaats een samenwerkingsplatform in de cloud worden. Met als essentie content op een snelle en interactieve manier delen en terugvinden. Kennis centraal bewaren maar toch overal toegankelijk laten zijn. Gebruikers mogen geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste info en dubbel werk moet worden vermeden. En last but not least moet de samenwerking tussen de verschillende afdelingen enerzijds maar ook met de klanten anderzijds vlotter verlopen.

Een flinke uitdaging waarvoor VK Group de kennis en knowhow van Spikes in huis haalde. Na overleg tussen beide partijen koos men voor de technologie van SharePoint en Yammer. Deze tools werden de bouwstenen voor het ‘next generation Intranet’. Gecombineerd met Microsoft Office 365 stond niets nog een optimale samenwerking tussen afdelingen en medewerkers in de weg.

 

Input van eindgebruikers

Na een seminarie over specifieke technologieën kwam VK Group in contact met Spikes. Andere partners en hun tools werden nog bekeken maar de groep gaf de voorkeur aan de technologie van Microsoft en de knowledge van Spikes, mede dankzij hun ruime ervaring met SharePoint. Waar in het verleden de afdeling Marketing nog het oude Intranet beheerde, werd nu een samenwerking tussen Marketing en IT opgezet om, samen met Spikes, het ganse project in goede banen te leiden. Hierbij werden de eindgebruikers niet vergeten.

Als opstart bracht men de verschillende noden in kaart. De input van de key-users was hierin onontbeerlijk. Deze sessies mondden finaal uit in een lastenboek dat later stap na stap werd uitgerold. Parallel met het SharePoint portaal volgde de implementatie van Microsoft Office 365. Werken in de cloud was voortaan de nieuwe regel. VK Engineering introduceerde verder nog Yammer om de interne communicatie beter te stroomlijnen.

 

Landingsplatform

Het nieuwe Intranet biedt vele voordelen. Het wordt momenteel gebruikt als landingsplatform voor alle interne communicatie. Zo loopt het delen van data, het opvolgen van projecten e.d. nu via de cloud. Elke medewerker kan probleemloos content plaatsen en heeft van eender waar toegang tot alle data. Dat maakt de nieuwe tool een heel stuk interactiever.

Hoewel het een centraal landingsplatform betreft, en tevens startpagina voor elke medewerker, is de content toch onderverdeeld in verschillende rubrieken. Dit maakt het voor de 250 users eenvoudig om gericht de nodige data te vinden, met dank aan de uitgebreide en handige zoekfunctie. Dubbel werk wordt op die manier vermeden, wat de efficiëntie van uitvoering alleen maar ten goede komt.

De samenwerking tussen VK Group en Spikes verliep optimaal. De jarenlange ervaring van Spikes was duidelijk een troef om het project te managen. Op hun verzoek werden wekelijkse projectmeetings opgezet en eindgebruikers gedurende de volledige implementatie intensief betrokken.

“Het engagement van de end-users was een belangrijke stap in de uiteindelijke adoptie van het nieuwe systeem”

 

Geen eindpunt

Omdat het voor VK Group belangrijk is om haar medewerkers permanent te informeren worden verschillende opleidingen georganiseerd over de interne communicatie en de mogelijkheden van de nieuwste cloud-toepassingen. Elke collega wordt gemobiliseerd om het vlot en efficiënt karakter van de tools te ervaren en te gebruiken. Zelfs posters op kantoor helpen mee om de puzzel van Change Management te leggen. Het is de bedoeling van VK Group om op deze manier blijvend te communiceren over alle voordelen.

Zowel het management als de medewerkers zijn erg tevreden over het uiteindelijke resultaat. Toch is met deze implementatie geen eindpunt bereikt. Het project blijft continu evolueren en de verschillende mogelijkheden worden meer en meer benut. Men bouwt verder aan nieuwe toepassingen. De ideeën en voorstellen van de gebruikers over bijkomende features en verdere optimalisaties maken het vernieuwde Intranet erg levendig.

Het nog te vroeg om de volledige impact van deze implementatie in kaart te brengen. Maar dat weerhield het management van VK Group er niet van om reeds een volgend project op te starten. En opnieuw is Spikes de voorkeurpartner om dit traject mee in goede banen te leiden. Het vervolgverhaal lees je ongetwijfeld in één van de toekomstige cases.

Sharepoint intranet platform
AZ Klina gaat met Spikes en SharePoint voluit voor innovatie

Elke dag gaan in AZ Klina meer dan 1.700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers voluit voor zorg. Hierbij staat de patiënt centraal. Voluit voor zorg betekent ook voluit voor groei, kwaliteit en innovatie. In dit laatste past de implementatie van een vernieuwd intranet. Dit werkinstrument verzamelt alle informatie op één centrale plaats en met enkele muisklikken vindt elke medewerker de juiste info. Dankzij de betrokkenheid van verschillende afdelingen – en dankzij de ervaring van Spikes – kijkt het management tevreden terug op dit project.

AZ Klina is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten uit de regio Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis heeft 581 ziekenhuisbedden en stelt 1.450 medewerkers, 160 artsen en meer dan 100 vrijwilligers te werk. Daarnaast ontvangt het ziekenhuis jaarlijks 33.000 patiënten op Spoed en vinden er 250.000 consultaties plaats.

Om artsen en medewerkers te ondersteunen in hun zorg voor de patiënt is een uitwisseling van informatie en kennis essentieel. AZ Klina wenste een nieuw en modern intranet te bouwen en koos voor de Microsoft-technologie van SharePoint. Als partner voor deze implementatie viel de keuze op Spikes, vooral door de eenvoudige en gebruiksvriendelijke oplossing die ze voorstelden.

 

Betrokkenheid van alle afdelingen

AZ Klina omschreef duidelijk de voorwaarden waaraan het nieuwe intranet moest voldoen. Ze wilden een portaal met algemene en personeelsinformatie, inschrijvingsmodules voor evenementen, linken naar andere toepassingen, invulformulieren voor personeelsaangelegenheden, … Kortom een gebruiksvriendelijke omgeving waar de gebruiker bijna blindelings zijn weg vindt, zonder tijd te verliezen aan allerhande opzoekingswerk.

Het project, de uitwerking en de implementatie ervan, mocht ook geen IT-onderonsje worden. Daarom koos AZ Klina voor een breed gedragen projectteam met een intense samenwerking tussen Communicatie, IT, HR, afgevaardigden van het medisch team, verpleegkundigen en andere afdelingen. Zij kregen op hun beurt de steun van Spikes en hun ruime ervaring. Zij begrepen meteen de noden van het projectteam en stelden een oplossing op maat voor. De uitdaging kon starten.

 

Wie is Wie

Elke projectleider zorgde voor zijn of haar deel van de uitwerking. Zo maakte Human Resources een platform waar alle personeelsinformatie staat en automatiseerde ze enkele processen door middel van workflows bijvoorbeeld onkostennota’s. Het directiesecretariaat wenste het beheer van vergaderingen in één enkele tool te centraliseren. Zij kunnen nu alle vergaderingen organiseren, uitnodigingen opmaken en automatisch versturen, verslaggeving opmaken, opmerkingen verzamelen en finaliseren, …

De afdeling Communicatie centraliseert op het vernieuwde intranet de nieuwsbrieven, het personeelsmagazine, de evenementen, inschrijvingen en aanvragen. Bovendien is er een overzichtelijke ‘Wie is Wie’ opgenomen.

 

Zelfsturend programma

De betrokkenheid van de partijen is zeker essentieel geweest in de uitrol en implementatie van de nieuwe tool. Een tweewekelijkse projectmeeting lichtte de nieuwe status toe en besprak de volgende stappen. Ook kregen projectleiders en testgebruikers toegang tot testomgevingen om bij te sturen waar nodig. Zo was er de mogelijkheid om te testen tot uiteindelijk iedereen tevreden was over het resultaat en de implementatie kon starten.

Het grote voordeel van SharePoint als basis voor het vernieuwde intranet is dat het opleidingstraject tot een minimum wordt herleid. Het programma is zo gebruiksvriendelijk dat het eigenlijk zelfsturend is. Dankzij deze sterkte krijgt het projectteam nog regelmatig het verzoek om het platform verder uit te breiden met nieuwe toepassingen. Momenteel bekijkt men of het ganse aankoopproces binnen intranet kan gemanaged worden. Op dit moment is men dit proces aan het finaliseren.

 

Succesvolle lancering

AZ Klina kijkt tevreden terug op de implementatie en de samenwerking met Spikes. De uitrol van een nieuwe Intranet-tool is altijd een hele uitdaging en dan is het prettig als je op een positieve manier kan terugkijken op het project. AZ Klina en Spikes hebben gedurende anderhalf jaar intensief en op een constructieve manier samengewerkt”, aldus Joanne De Roeck, verantwoordelijke afdeling Communicatie. “Projectmanager Hans Ocket volgt sinds het begin ons project met de nodige aandacht op. Dankzij veel overleg en intense samenwerking zijn we geslaagd in onze ambitie om het intranet succesvol te lanceren.”

Ook de eindgebruiker bij AZ Klina is tevreden. Heel wat gebruikers vinden dagelijks hun weg naar het intranet. En het blijft evolueren. Een volgende stap zou het overzetten van informatie van een fileserver naar SharePoint kunnen zijn. Dat wordt misschien de volgende uitdaging.

Bouwbedrijf gebruikt mobiliteitstools op cloudbasis om kosten te beperken en productiviteit te verhogen

Willemen Groep is een Belgisch bouwbedrijf dat veel belang hecht aan afwerking van zijn projecten binnen de tijd en binnen het budget. Willemen Groep rekent op de Microsoft Enterprise Mobility Suite om overschrijding door miscommunicatie of door gebrekkige datatoegang te beperken. Met beter beheerde en betrouwbaardere mobiele apparatuur, en met vlottere toegang tot applicaties op de werkplek en in de cloud beschikken werknemers over efficiënte mobiele werkomgevingen die hun productiviteit doen stijgen en die de kosten drukken.

We hebben er zelfs een term voor: “faalkosten”. Het beperken van deze faalkosten is altijd een prioriteit geweest voor het Belgische bouwbedrijf Willemen Groep. Een betere controle over faalkosten was voor Willemen ook de belangrijkste reden om te kiezen voor cloud-based diensten van Microsoft om de mobiliteit te bevorderen.

“Tussen 8 en 15 procent van het totale budget van een project is toe te schrijven aan fouten tijdens dat project”, verrast Kris Mampaey, IT-directeur bij Willemen Groep. “We weten dat faalkosten vaak te wijten zijn aan foute communicatie en achterhaalde data op het bouwterrein. Het is dan ook een topprioriteit om de beste technologie te zoeken om de werknemers op het juiste moment over de juiste data te laten beschikken. Dat is een van de redenen waarom we geabonneerd zijn op de Microsoft Enterprise Mobility Suite.”

In een eerste fase gebruikt Willemen de cloud-based services – Microsoft Azure Active Directory Premium en Microsoft Intune – van de oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer. Later in 2015 plant het bedrijf een uitrol van de oplossing voor bestands- en databescherming in Microsoft Azure Rights Management.

Sterke fundamenten voor productiviteit

Willemen ontwikkelt samen met zijn Belgische IT-partner Spikes mobiele apps. Het bedrijf tekende ook in op de cloud-based services voor bedrijfsproductiviteit in Microsoft Office 365. Met deze twee initiatieven giet Willemen een fundering voor verbeterde mobiliteit en productiviteit. Het Spikes-team stelde de Enterprise Mobility Suite voor als volgende stap.

Werknemers gebruiken Office 365 voor gedeelde toegang tot geüpdatete projectplannen, levering van uitrustingen en contracten”, stelt Mampaey. “En ze gebruiken onze mobiele apps om onderweg bedrijfstaken uit te voeren. Om deze scenario’s van mobiel werken mogelijk te maken, was echter een beter identiteits- en toegangsbeheer nodig voor SaaS-resources [Software as a Service], met daarnaast ook beveiliging en beheer van de mobiele toestellen en smartphones die buiten het corporate netwerk worden gebruikt, én van de data daarin. Wel, Enterprise Mobility Suite maakt dat allemaal mogelijk. In één rendabel pakket.”

Minimale kosten

Willemen gebruikt Azure Active Directory Premium als een register in de cloud voor het beheer van werknemersidentiteit en -toegang tot SaaS-toepassingen. En omdat Azure Active Directory Premium synchroon loopt met de Windows Server 2012 R2 Active Directory-oplossing in het datacenter, krijgt het IT-personeel een eenvormige oplossing  voor identiteits- en toegangsbeheer, terwijl werknemers voortkunnen met één keer inloggen voor oplossingen in SaaS en ter plaatse.

“Als een gebruiker inlogt in onze nieuwe mobiele Invoice app die we samen met Spikes hebben ontwikkeld, zijn we voortaan zeker dat het de juiste, bevoegde gebruiker is”, zegt Mampaey. “Dankzij de Enterprise Mobility Suite kunnen we erop vertrouwen dat we mobiele apps uitrollen die een meerwaarde opleveren. De Invoice app stroomlijnt ons factureringsproces op basis van goedkeuring door drie personen. Met de app op hun mobiele toestellen kunnen de personen die hun goedkeuring moeten geven, altijd en overal snel beslissen. We schroeven betaalcycli terug van 60 naar 30 dagen. Dit versterkt onze positie om kortingen af te dwingen bij leveranciers.”

Verder is er de Tools app die het bestellen van uitrustingen vereenvoudigt. Vroeger belden opzichters hun vragen naar de logistiekafdeling bij Tools (een bedrijf binnen de Willemen Groep), maar Willemen Groep wilde de faalkosten als gevolg van op de verkeerde locatie geleverde tools (wat geregeld gebeurde) drukken.

“Vandaag worden vragen naar uitrustingen beheerd via onze Tools app. De supervisor kan leveringstijd en –plaats bevestigen. Dat helpt ons de faalkosten terug te dringen en het proces te versnellen”, verduidelijkt Mampaey.

 

 

Uitbreiding van werkplaatsscenario’s naar wereldwijde business

Om mobiele werkplaatsscenario’s te creëren is een vloot van welbeheerde en beveiligde mobiele IT-apparatuur en smartphones vereist. Willemen gebruikt hiervoor Intune. Deze dienst omvat een werknemersportaal om hun apparatuur in te loggen voor ondersteuning en om de door Willemen goedgekeurde SaaS apps te downloaden. Intune sluit aan op de pc-beheeroplossing van het bedrijf, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, zodat het IT-team een geïntegreerde beheeroplossing krijgt.

Willemen gebruikt Intune ook als ondersteuning voor zijn activiteiten in de groeimarkten van Centraal- en Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

“Microsoft Intune is zeer belangrijk voor onze plannen voor buitenlandse expansie: wij gebruiken het om ondersteuning op afstand te geven en om via het internet updates voor beveiliging en besturingssystemen te sturen”, vervolgt Mampaey. “Onze werknemers die in het buitenland werken, hoeven hun laptops en toestellen niet naar een kantoor te brengen voor onderhoud of support. Ze maken gewoon verbinding met het internet en kiezen – binnen bepaalde perken – wanneer ze de updates installeren.”

 

 

Een moderne werkomgeving

Het gaat echter niet alleen om ondersteuning op afstand. Willemen weet dat steeds meer werknemers productief willen zijn via een waaier aan toesteltypes, met continue toegang tot de applicaties die ze nodig hebben. “Het is moeilijk genoeg om burgerlijk en industrieel ingenieurs te vinden”, zegt Mampaey. “Met de Enterprise Mobility Suite kunnen we een werkomgeving aanbieden die tegemoet komt aan de behoefte van onze werknemers om altijd online te zijn, met hun data binnen bereik. We zijn ook in staat een BYOD-optie [bring your own device] te activeren, zodat ze kunnen kiezen welk toestel ze meebrengen naar hun werk.”

 

 

Hulp om databeveiliging te verzekeren

Willemen Groep is ook zinnens om de troeven van Azure Rights Management te gebruiken voor de bescherming van vertrouwelijke informatie. Dat zou erg nuttig moeten zijn voor projecten waar het bedrijf samenwerkt met concurrenten.

“Samenwerken met andere aannemers helpt de risico’s van grote projecten te spreiden en biedt de klant het voordeel dat hij kan rekenen op meerdere partners met elk hun eigen specialiteiten”, legt Mampaey uit. “Wij gaan Azure Rights Management gebruiken om enkel de vereiste data te delen. Dat kan via databescherming op bestandsniveau, met inbegrip van beperkingen op printen en kopiëren/plakken. We gaan er echt van uit dat we tegen het einde van 2015 alle elementen van de Enterprise Mobility Suite gebruiken.”

SharePoint-portaal
 Voor een efficiënter productieproces automatiseert Kim’s Chocolates ook zijn administratie

Chocoladeproducent en succesvol exporteur Kim’s Chocolates is gebeten door automatisering, het is er een blijvend strategisch project. De reglementering in de voedingsindustrie, de vereisten van grote klanten, steeds meer soorten audits en de eigen wens om productiever te werken, zijn de voornaamste redenen daarvan. 

CIO Bob Van Rompuy moet er mee over waken dat Kim’s Chocolates voorop blijft: “We zijn een van de meest geautomatiseerde bedrijven in onze sector, we anticiperen daarmee op vragen van onze klanten en we willen dat zo houden. We zijn ervan overtuigd dat we de vruchten van innovatie zullen blijven plukken omdat we er onze toekomst mee veiligstellen. Er zit een hele dynamiek in het bedrijf, we hebben steeds meer verbeeldingskracht om naar de toekomst te kijken, onze concurrentiepositie te bewaken en onze afdelingen steeds beter te laten renderen door automatisering.”

Informatie structureren, ook in workflows

De administratie van het bedrijf was al op een eenvoudige manier geautomatiseerd, maar die processen moesten herzien worden, ook omdat de vorige software niet meer onderhouden ging worden. Bob Van Rompuy: “We wilden onze administratie grondig herwerken, informatie sneller terugvinden en een aantal workflows automatiseren om een maximaal rendement te halen uit onze volledig geautomatiseerde logistiek. Ook onze andere projecten worden steeds complexer omdat we met steeds meer externen samenwerken. Daar hadden we een betere administratieve ondersteuning voor nodig.”

Daarnaast ging er te veel tijd verloren om documenten op te zoeken of om informatie te delen. Ook had iedereen zo’n beetje een eigen manier om informatie te structureren, op te slaan en te beheren. Daar wou men allemaal ineens vanaf. Kim’s Chocolates zou z’n informatie meer uniform beheren en de samenwerking op documenten en projecten verbeteren.

Leren uit bestaande voorbeelden

Zoals voor zijn andere innovatieprojecten ging Kim’s Chocolates op zoek naar goed werkende voorbeelden in de markt. Bob Van Rompuy: “Als we elders iets zien wat ons bevalt, nemen we contact met de leverancier ervan. Zo kunnen we werken met systemen die elders hun maturiteit bewezen hebben en gebruik maken van bestaande expertise. Op die manier zijn we voor onze administratieve vereenvoudiging bij Spikes terecht gekomen.”

Na een grondige introductie van de producten en de projectaanpak van Spikes, zijn beide partijen snel tot een akkoord gekomen. “We werken het liefst met leveranciers die op eigen kracht kunnen werken en hun projecten zelf trekken. Spikes gaf ons vooraf die indruk en ze hebben dat tijdens het projectverloop ook bewezen”, aldus Bob Van Rompuy.

Software voordelig in onderhoud

Veel alternatieven heeft Kim’s Chocolates trouwens niet bekeken, want die zijn er niet echt. Bob Van Rompuy: “Als kmo zit je goed met SharePoint, want de schaarse alternatieven zijn ofwel alleen voor de hele groten of kosten bijzonder veel om te implementeren. SharePoint is daarentegen voordelig in onderhoud en volledig geïntegreerd met de Office-software. We hebben onze meeste behoeften kunnen invullen met de standaardmogelijkheden van SharePoint. Bovendien heeft Spikes de software uitgebouwd, waardoor het met extra standaardmodules komt die de prijs drukken en de implementatie lichter maken.”

Soorten informatie en rollen medewerkers

Het project bij Kim’s Chocolates ging van start met de opmaak van een corporate information model. Bob Van Rompuy: “Dat is pragmatischer dan het klinkt. Het komt erop neer dat we onze werking doorgelicht hebben om onze belangrijkste types informatie op te lijsten. Daarbij hebben we geanalyseerd hoe we die informatie willen beheren en wat de relaties zijn tussen de belangrijkste types informatie. We hebben ook een matrix opgesteld van onze medewerkers en hun rollen, en die gekoppeld aan de informatiestructuur, zodat iedereen passende toegangsrechten heeft.”

Portaal met drie onderdelen

Op basis daarvan installeerde Kim’s Chocolates een SharePoint-portaal met drie grote componenten. Er is een intranet met een paar tientallen digitale dossierkasten met informatie over leveranciers, klanten, verpakking, magazijn, enzovoort. Elk departement beheert een aantal dergelijke, virtuele dossierkasten. In een dossierkast is de vrijheid beperkt. De structuur wordt opgelegd en geeft aan welke informatie erin moet en waar ze precies moet komen. De digitale dossierkasten zijn voorts met elkaar verbonden. Vanuit de prijsaanvragen kan men bijvoorbeeld rechtstreeks doorklikken naar de map van de betreffende leveranciers. Om de gebruikers nooit te blokkeren heeft elke dossierkast ook een generieke structuur om informatie op te slaan wanneer een gebruiker die niet meteen kan plaatsen.

Een tweede onderdeel van het SharePoint-portaal bevat alle projectinformatie met een hele reeks functies om erop samen te werken. Dat onderdeel is technisch volledig klaar en wordt momenteel getest door de IT-afdeling die er z’n eigen projecten bijhoudt en opvolgt.

Opvolging regelgeving FDA

Ook het derde onderdeel is technisch klaar, maar moet nog intern geïntroduceerd worden. Daarin zal alle informatie over de productontwikkeling op een gestructureerde manier bijgehouden worden. Bob Van Rompuy: “Voor bijna al onze producten moeten we onder meer bij de Amerikaanse FDA passeren. Heel dat ontwikkelproces moet dus strikt en volledig gedocumenteerd verlopen. Het proces volgen we nu nog op papier. Het is een echte hel om het te beheren omdat er niets vergeten mag worden qua documentatie en controles, dus we verwachten dat SharePoint ons leven veel gemakkelijker zal maken.”

Een veertigtal medewerkers gebruikt nu SharePoint en kregen daarvoor een halve dag opleiding. Bob Van Rompuy: “Die basisopleiding vullen we aan met eigen cursusmateriaal, korte instructievideo’s en persoonlijke coaching vanuit onze IT-afdeling. De meesten gebruiken ook de add-on Harmon.ie Email, waarmee je in Outlook meteen aan SharePoint kan. Daardoor hoef je niet altijd de webversie te gebruiken. Voorts heeft bijna iedereen twee beeldschermen, met de bedoeling om in het ene scherm altijd onze portal open te hebben, wat het klikken-en-slepen versnelt.”

Nog meer tijdswinst

Bob Van Rompuy:

“Dankzij SharePoint zit alle informatie nu gestructureerd in ons systeem en winnen we bijzonder veel tijd. We hebben een basis die voor jaren goed zit en staan nu op een kantelpunt. Het is mee aan de gebruikers om te bedenken welke volgende stappen we kunnen zetten om onze administratie nog verder te vereenvoudigen.”

 

Een voorbeeld daarvan zit intussen in de verbeterde verwerking van de leveranciersfacturen. Die worden ingeboekt in de ERP-software waarbij elk document een unieke streepjescode toegewezen krijgt. Eén keer per week print men alle streepjescodes, kleeft ze op de facturen en legt men de hele stapel op de feeder van de scanner. Via een pdf-splitter worden de scans opgeladen naar SharePoint, met een automatische koppeling naar het ERP-systeem. Bob Van Rompuy: “Het coderen achter deze nieuwe werkwijze was klaar op een halve dag. De tijdswinst en het gebruiksgemak zijn enorm.”

SharePoint
BNP Paribas registreert nieuwe klanten vlot en gecontroleerd met SharePoint

Bankgroep BNP Paribas sloot met de Royal Bank of Scotland een partnerovereenkomst om ongeveer 1.500 internationale klanten over te nemen. Voor BNP Paribas was dit een groot project, en daarom werd de hulp ingeroepen van accountant- en adviesorganisaties KPMG. Zij speelden een overkoepelde rol en vertrouwden op Spikes om de verwerking van de nieuwe klanten vlot en gecontroleerd te laten verlopen.

“BNP Paribas moest op enkele maanden tijd vele honderden klanten opvangen. Ze beseften al snel dat ze een goede toepassing nodig hadden om de beste dienstverlening te kunnen bieden. Nieuwe klanten moesten vanaf het eerste contact tot de opening van een rekening zorgvuldig én snel worden begeleid en opgevolgd, teneinde niet het risico te lopen dat klanten zouden overstappen naar een andere bank. Het was belangrijk dat die opvolging internationaal – vanuit eender welk BNP Paribas-kantoor – kon gebeuren, omdat ook de klanten uit meerdere landen afkomstig waren. Spikes implementeerde daarom SharePoint dusdanig, dat de klanteninformatie voor iedereen centraal toegankelijk was”, vertelt Cédric Lefevre, IT-manager bij KPMG. “Zo bleef er een duidelijk overzicht, was iedereen op de hoogte en kon er snel worden gereageerd.”

 

Optimale opvolging

Dankzij Spikes kon BNP Paribas de grote hoeveelheid klantengegevens vlot verwerken en regelmatig updaten. Met behulp van SharePoint werden de klantengegevens gecentraliseerd, zodat iedereen snel toegang had tot de informatie, ook vanuit de buitenlandse kantoren. Dat zorgde voor een betere interne coördinatie, heldere communicatie en uiteindelijk een optimale dienstverlening aan de klanten. Cédric Lefevre: “We hebben klanten in de VS, het Midden-Oosten, Azië en Europa. Met SharePoint kunnen we hun status en soms vertrouwelijke gegevens raadplegen en delen; waar ze gevestigd zijn, waar ze staan in het doorloopproces. Niet alleen het kantoor waar de klant is langs geweest, maar iedereen bij BNP Paribas heeft toegang tot die informatie. Dat was exact wat we nodig hadden voor dit project.“

Dankzij de workflows in SharePoint werd het voor BNP Paribas eenvoudig gemaakt om rapporten voor het senior management en het bestuurscomité van de bankkantoren te creëren. Zo kon er bij problemen of onduidelijkheden tijdig worden bijgestuurd.

 

Gebruiksvriendelijke werking

Tijdens het project was er een enorme tijdsdruk om klanten zo snel mogelijk, maar uiteraard ook foutloos te helpen. Bankinformatie van klanten is vaak vertrouwelijk, dus daar moet je nauwgezet mee omspringen. Spikes kon met SharePoint de klantengegevens vlot integreren in de software van BNP Paribas, waardoor de klanten vlot werden geholpen. “En dat was essentieel voor het slagen van dit project. BNP Paribas kon snel aan de slag met de software, omdat het zo intuïtief aanvoelt voor medewerkers die er voor het eerst mee in contact komen. Hierdoor verliep de verwerking van de klanten van een leien dakje.”

KPMG is een van de Big Four accountant- en adviesorganisaties. Het bedrijf telt in België 1100 medewerkers en is actief in 155 landen. KPMG levert dienstverlening op vlak van audit, belasting en advies.

 

SharePoint
NedCard komt tegemoet aan security-eisen banksector na installatie SharePoint door Spikes

NedCard produceert en test microprocessoren voor leveranciers van smartcards en RFID-producten die bestemd zijn voor de telecomindustrie, de bankensector en de overheid. Om te voldoen aan de strengere kwaliteits- en security-eisen, vooral vanuit de banksector, wou NedCard al zijn documenten centraliseren en efficiënter beheren. Daarom werkte de onderneming samen met Spikes, dat zorgde voor de installatie en configuratie van Microsoft SharePoint. 

Ferry Martens, ‎Global Quality Engineer bij NedCard: “De voorbije jaren kregen we bij audits en van klanten steeds vaker de opmerking dat er verschillende versies van documenten circuleerden. Vooral onze klanten die chipkaarten leveren aan de banksector, begonnen te eisen dat we een degelijk documentbeheersysteem zouden hebben, inclusief versiebeheer en workflows voor de goedkeuring van documenten. We hadden vroeger al SharePoint 2007 geïnstalleerd maar dat werd niet echt goed gebruikt: we bleven documenten lokaal opslaan en heen en weer mailen. Het ontbrak ons intern ook aan kennis over de mogelijkheden van het systeem.”

Meer kwaliteitsgaranties met nieuw intranet

NedCard besliste om samen te werken met Financial Suite voor het advies en de begeleiding rond kwaliteitsgaranties en het praktische gebruik van SharePoint. De meer technische kant was in handen van Spikes: de migratie van SharePoint 2007 naar SharePoint 2013 als basis voor het nieuwe intranet, de lokale installatie en de configuratie.

IT-taken uitbesteden aan betrouwbare specialist

“De oudere versie van SharePoint die we hadden, was niet heel goed geconfigureerd”, vertelt Ferry Martens. “Dat was een van de redenen waarom het niet aansloeg bij de gebruikers. Spikes heeft nu alles voor ons opnieuw ingericht en bijgewerkt. Het project is inmiddels afgerond en Spikes zal de software vanaf nu regelmatig onderhouden, onder meer door het installeren van patches op afstand. Zo zijn we er zeker van dat we correct blijven werken. We hebben geen eigen IT-afdeling dus we besteden die taken liever uit aan een specialist die we kunnen vertrouwen. Het project was op amper vier maanden tijd afgerond en in die korte tijd hebben we een goede relatie met Spikes opgebouwd. Ze bleken een goede en flexibele partner die telkens inspeelde op onze wensen, zodat we bijvoorbeeld geen overbodige functies te zien krijgen.”

Meer klanten en hogere productiviteit

Het IT-project was voor NedCard essentieel voor het behouden van bepaalde klanten, zeker nu het bedrijf steeds meer opdrachten krijgt uit de bankwereld. “Nu we aan hun strikte eisen voldoen, hopen we in die sector nieuwe klanten te werven”, zegt Ferry Martens. “Intern zijn de gebruikers alvast heel enthousiast over de nieuwe werkwijze: ze vinden makkelijker documenten terug en ze kunnen efficiënter samenwerken. Door die tijdbesparing verwachten we op termijn dan ook een mooie productiviteitsstijging.”

Procesautomatisatie
Leasemaatschappij ABN AMRO Lease automatiseert revisieberekening met Spikes

ABN AMRO Lease stelt voor elke klant een risicoprofiel op. Dankzij Spikes’ software verloopt die periodieke risicorevisie nu automatisch met het zogenaamde stoplichtbeheer. Dit wordt gedaan met behulp van een scorekaart, ook door Spikes ontwikkeld, die heel wat gegevens ophaalt uit verschillende toepassingen van ABN AMRO Lease en die gegevens afweegt tegen elkaar. Op basis daarvan krijgt elke klant een score toegekend. Die score wordt uitgedrukt in een kleurencode: rood, oranje of groen.

“Een groene score betekent dat alles in orde is. Bij oranje bekijkt een medewerker het klantenaccount om die administratief bij te werken, bijvoorbeeld voor een aanpassing van het adres. Bij een rode score krijgt één van onze medewerkers automatisch een melding om het klantenaccount te controleren. De scorekaart detecteerde dan bijvoorbeeld een betalingsachterstand”, vertelt Nick van Summeren, ICT Delivery Manager bij ABN AMRO Lease.

 

Minder tijdverlies, meer controle

Dankzij de geautomatiseerde risicoberekening kan ABN AMRO Lease sneller minder kredietwaardige klanten herkennen. De standaardisering van de processen betekent ook een tijdsbesparing. Nick van Summeren legt uit: “Per maand sparen we 63.25 werkuren uit, dat is een mooi verschil. Dankzij het stoplichtbeheer hebben we ook meer controle. Door de risicoberekening te automatiseren, verkleinen we de foutenmarge. En bij audits moeten we verplicht kunnen aantonen welke acties we ondernemen, en dat staat nu automatisch geregistreerd. Het is dus een stuk gemakkelijker werken.”

Vertrouwde expertise

Het stoplichtbeheer is onderdeel van een overkoepelend  project bij ABN AMRO Lease, genaamd Program Lending, Het is beoogd als ‘best practice’ op het gebied van projecten. “Het project is vlot verlopen, en dat is voor een deel dankzij Spikes. Onze vertrouwde partner denkt altijd actief mee naar de beste oplossing en was ook nu heel betrokken in het project”, besluit Nick van Summeren.

ABN AMRO Lease is een zelfstandige dochteronderneming van ABN AMRO Bank en is met een 250-tal medewerkers actief in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België.

informatie-uitwisselingsplatform SharePoint
Spikes tilt dienstverlening van FIDI naar hoger niveau

Als internationale federatie van intercontinentale verhuisondernemingen staat FIDI ten dienste van 615 leden in ruim 100 landen, verspreid over 5 continenten. Met het oog op een optimale service voor zijn leden doet de organisatie sinds kort een beroep op Microsoft Dynamics CRM. Om het maximum uit het pakket te halen, nam FIDI Microsoft-specialist Spikes in de arm. Ook voor de implementatie van Sharepoint klopte FIDI bij Spikes aan. “Achteraf bekeken hadden we geen beter adres voor deze softwareprojecten kunnen treffen”, vertelt Michael Cassiers, Secretary-General bij FIDI.

FIDI staat garant voor kwaliteit. De ‘Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux’, zoals de organisatie voluit heet, richt zich op professionele verhuisfirma’s die zich specialiseren in verhuizingen tussen verschillende landen en continenten. Het hoofdkwartier van de organisatie bevindt zich in Etterbeek, waar FIDI 14 mensen tewerkstelt. Bedrijven die zich willen aansluiten moeten een onafhankelijke kwaliteitsaudit doorlopen. Wie de FIDI-stempel krijgt, staat dan ook garant voor een hoogstaande professionele aanpak.

Die kwaliteit wil FIDI ook in zijn dienstverlening weerspiegeld zien. “Onze leden kunnen bij ons bijvoorbeeld terecht voor trainingen en allerhande informatie, zoals de douanewetgeving voor verschillende landen”, zegt Michael Cassiers. “Ons oude klantenadministratiesysteem voor het ledenbeheer was echter onvoldoende in staat om de professionele service die we willen bieden te ondersteunen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een volwaardig CRM-systeem dat perfect aansloot op het nieuwe leven dat we onze IT-infrastructuur wilden inblazen.”

Microsoft CRM: zoek de juiste functionaliteit

De keuze viel op Microsoft Dynamics CRM. “Daarmee hebben we geopteerd voor een gevestigde leverancier in de markt, waarvan we zeker wisten dat zijn CRM-software alles in zich heeft om een vollediger en interactiever ledenbeheer mogelijk te maken”, zo klinkt het.

Maar FIDI had moeite om het CRM-project zelf op de rails te krijgen. “Tijdens de opstart van het CRM-project verliet de interne medewerker die voor het project verantwoordelijk was de organisatie. Omdat het project bleef aanslepen, zijn we op zoek gegaan naar een CRM-specialist die precies de functionaliteit uit Microsoft CRM kon halen die we nodig hadden”, vervolgt Michael Cassiers.

Spikes en CRM in één adem

Die CRM-specialist vond FIDI in Spikes. “We hebben aan Spikes gevraagd om te vertrekken vanuit de business processen die we zelf recent hadden beschreven. Maar we wisten intussen dat het allesbehalve vanzelfsprekend is om uit het omvangrijke Microsoft Dynamics CRM de juiste functionaliteit te halen, met name die functionaliteit die de organisatie echt productiever maakt. Bovendien wilden we zo min mogelijk maatwerk. Daarom zochten we een partner die bij wijze van spreken Microsoft Dynamics CRM ademde. Van bij het begin leken we bij Spikes aan het juiste adres. We hebben aan de consultant gevraagd om met onze business processen in de hand en zijn grondige kennis van de concrete functionaliteit van Microsoft Dynamics CRM gedurende een periode van 10 dagen intensief met de medewerkers de behoeften in kaart te brengen. Het resultaat was een doelgericht, pragmatisch implementatieplan dat vervolgens door Spikes werd uitgevoerd.”

Vandaag beheert FIDI zijn om en bij de 500 contacten op een zeer dynamische manier met het pakket. “Microsoft Dynamics CRM ondersteunt ons nu in al onze activiteiten: actualiseren van ledengegevens, uitsturen van mailings en nieuwsbrieven, beheer van inschrijvingen voor opleidingen, de opvolging van de driejaarlijkse audits van onze leden, enzovoort”, licht Michael Cassiers toe. Daarnaast kunnen mensen of bedrijven die een internationaal verhuisbedrijf zoeken via FIDI’s vernieuwde website een geschikte partner vinden. Die gegevens komen rechtstreeks vanuit het CRM.

Projectmatige aanpak loont

Michael Cassiers blikt tevreden terug: “Spikes had ons op voorhand gezegd dat zij zouden gaan voor een zeer projectmatige aanpak en dat is ook gebleken. Wij wilden niets liever dan een duidelijk afgelijnd project dat keurig en op tijd opgeleverd werd. Evenmin wilden we een consultant in huis die na verloop van tijd deel van het meubilair zouden worden.”

Bovendien zorgde Spikes ervoor dat alle configuraties binnen de CRM-toepassing duidelijk werden gedocumenteerd, een belangrijke vereiste voor FIDI. Dat was noodzakelijk aangezien de CRM-toepassing en ondersteuning moesten worden overgedragen aan FIDI’s IT-partner, die verantwoordelijk is voor de volledige IT-infrastructuur.

Vervolgproject SharePoint

Na de succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM vroeg FIDI aan Spikes om binnen het CRM het informatie-uitwisselingsplatform SharePoint te integreren. “SharePoint laat ons toe op eenvoudige en eenduidige wijze documenten met onze leden te delen en actueel te houden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan onze uitgebreide bibliotheek met douanereglementen, trainingsgegevens en alle informatie rond ons kwaliteitscertificaat. Ook onze ledengids hebben we op SharePoint gezet”, verduidelijkt Michael Cassiers. Al die informatie is nu ook exclusief beschikbaar voor de leden van FIDI via een extranet, dat Spikes heeft ontwikkeld.

Klaar voor Membership Intelligence

Sinds de intrede van Microsoft Dynamics CRM verkent FIDI gaandeweg de verdere mogelijkheden van het pakket. “Als natuurlijk vervolg hebben we aan Spikes gevraagd om via Microsoft Dynamics CRM dashboards voor ons te genereren. Die moeten ons een nog beter beeld geven over de diverse activiteiten en over onze leden: waar ze zich situeren, hoe groot ze zijn, enzovoort. Op basis van de gegevens uit de audits zouden we onze leden ook kunnen tonen hoe goed ze scoren tegenover andere verhuisfirma’s, benchmarking dus. De volgende stap is ‘member intelligence’, wat ons zal toelaten onze dienstverlening in de toekomst nog beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften van elk van onze leden”, besluit Michael Cassiers.

gecentraliseerde ICT-infrastructuur
‘Smart savings‘ dankzij Office 365 bij multinational A. Schulman Plastics

3000 gebruikers, verdeeld over tientallen vestigingen, migreren naar Outlook en Skype for Business in Office 365: zelfs voor een multinational als A. Schulman Plastics is het een ambitieus project. De opdracht werd, mede dankzij de flexibiliteit en de technische know-how van Spikes, tot een goed einde gebracht.  Vandaag kan A. Schulman Plastics werk maken van de volgende fase van het project: samen met Spikes wordt SharePoint ingevoerd om de werkprocessen en het documentbeheer in goede banen te leiden.

A. Schulman, Inc.is sinds 1928 een wereldwijd actieve leverancier van plastic componenten, additieven en kleurconcentraten. Het bedrijf brengt innovatieve oplossingen om aan de vraag van de klant te voldoen, en de dag van vandaag vindt men producten van het bedrijf terug in toepassingen zoals voedselverpakkingen, kunstgras en dashboards voor auto’s.

Verschillende overnames droegen in de voorbije jaren bij tot de sterke groei van A. Schulman Plastics. Het bedrijf heeft vandaag ongeveer 5000 medewerkers wereldwijd verdeeld over 61 productie vestigingen

 

26 Notes-servers

Vanuit de vestiging in Londerzeel overziet Wim Nagels, ICT Director EMEA, het informaticabeleid voor 18 vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Tot ongeveer 5 jaar geleden was de ICT-infrastructuur van de groep sterk gedecentraliseerd en gedreven vanuit de landen: maar liefst 26 Lotus Notes-servers functioneerden onafhankelijk van elkaar.

Wim Nagels: “Als bedrijf kan je moeilijk vlot functioneren wanneer zelfs het e-mailverkeer tussen de vestigingen onderling niet betrouwbaar is… Ook het delen van documenten verliep niet van een leien dakje.”

 

Naar gecentraliseerde ICT-infrastructuur met Office 365

Met de beslissing om Lotus Notes te vervangen door Office 365, zou A. Schulman Plastics voortaan vertrekken van een meer gecentraliseerde, regionaal gedreven, aanpak. De bedoeling was om de e-mail applicatie van Notes te vervangen door Outlook, en het Workflow/Document Management-luik door SharePoint.

Wim Nagels kreeg, vanuit zijn thuisbasis in Londerzeel, de leiding over het wereldwijde project toegewezen : “De opdracht werd in 3 fases onderverdeeld: de invoering van Active Directory, de migratie van e-mail naar Office 365 en tenslotte de invoering van Microsoft SharePoint voor documentbeheer en workflows.”

Als eerste werd de migratie naar Active Directory tot een goed einde gebracht. Het resultaat is, aldus Wim Nagels, dat de ICT-omgeving vandaag veel veiliger is dan voorheen.

Flexibiliteit troef

De tweede fase was de migratie van de ganse email-omgeving in Notes naar Outlook in Office 365. Met meer dan 3000 gebruikers en de onvermijdelijke security-vereisten van een multinational, kon niet over één nacht ijs gegaan worden; gelukkig waren veel gebruikers al vertrouwd met Outlook, wat zorgde voor een vlotte aanvaarding.

Wim Nagels wijst meteen op een cruciale succesfactor bij een project van een dergelijke omvang: zowel de eigen organisatie als de toekomstige ICT-partner moeten volgens hem de nodige flexibiliteit aan de dag leggen tijdens het implementatietraject, waarbij plotse veranderingen en koerswendingen onvermijdelijk zijn.

Meteen was dit ook een bepalende factor voor de keuze van de ICT-partner: “Ik heb in het verleden met scha en schande ondervonden dat grote integratoren minder vertrouwen inboezemen dan kleinere ICT-bedrijven, die zich vaak veel flexibeler opstellen. Mede op aanraden van Microsoft kozen wij voor T-Bench om de migratie naar Outlook te begeleiden. Een beslissing die wij ons nog niet beklaagd hebben!”

T-Bench zag niet op tegen een inspanning meer of minder en aarzelde zelfs niet om een vlucht naar de USA te nemen om daar het project met het senior management te bespreken.

 

‘Smart Savings’

Wim Nagels rekent voor de totale migratie naar Office 365 op een doorlooptijd van 1 jaar. Vandaag is de opdracht reeds voltooid voor iets meer dan 2100 van de 3000 gebruikers in EMEA, US en APAC (Asia-Pacific).

Wim Nagels: “Niet alleen het feit dat we met Office 365 steeds de laatste versie van Outlook kunnen gebruiken is een groot voordeel; dankzij Skype for Business verwachten we heel wat ‘smart savings’ te kunnen realiseren op gebied van telecom en reisonkosten.”

 

SharePoint als derde fase

Het derde en laatste luik van het ambitieuze project bij A. Schulman is de invoering van SharePoint samen met ICT-partner Spikes.  Binnen het bedrijf zijn er een 20-tal actieve Workflows geïdentificeerd. Vandaag wordt geëvalueerd welke processen naar SharePoint zullen overgebracht worden.

Ook al is de implementatie nog volop aan de gang, toch wijst alles erop dat het aanvaardingsproces door de gebruikers bijzonder vlot zal verlopen.

In een eerste fase wil men SharePoint inzetten voor team- en projectsites, in een tweede fase voor een volledig intranet-platform en als laatste plant het bedrijf een aanvulling met Enterprise Social Media.

 

Vlot samenwerken met T-Bench (Spikes)

Wim Nagels kijkt alvast tevreden terug op het reeds afgelegde traject: “Wij voelen vandaag al de onmiskenbare kracht van het Azure-platform. Ook de samenwerking met onze ICT-partners is een aangename ervaring geweest: T-Bench engageert zich in het ICT-project alsof het voor hun eigen organisatie is, met veel flexibiliteit en technische know-how. Dit versterkte de samenwerking tussen de regio’s onderling.”

SharePoint Storechecklist
Nieuwe Storechecklist van Spikes stroomlijnt interne audits bij Shurgard

Interne audits zijn voor self-storegespecialist Shurgard cruciaal om de kwalitatieve dienstverlening op peil te houden. Voor een betere ondersteuning van die audits ontwikkelde Spikes een nieuwe Storechecklist. “Op het vlak van snelheid en betrouwbaarheid betekende die applicatie een enorme sprong voorwaarts”, getuigt Bruno Van Den Hende Internal Audit Manager bij Shurgard.

Shurgard maakt deel uit van het Amerikaanse Public Storage, ’s werelds grootste eigenaar en exploitant van self-storagefaciliteiten. Met zo’n 190 vestigingen is Shurgard aanwezig in zeven Europese landen: België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Die vestigingen, de zogenaamde stores, zijn herkenbaar aan hun typische vuurtoren. In Europa werken ca. 560 mensen voor de organisatie. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Groot-Bijgaarden en telt 66 medewerkers.

Interne audits: basis voor continue verbetering

Eén keer per kwartaal worden de stores grondig doorgelicht door de 28 district managers, die elk een zevental stores onder zich hebben. Systematisch beoordelen ze die binnen acht verschillende categorieën, waaronder ‘cash management’, ‘merchandise’, ‘contract management’, ‘purchase order management’ en ‘visual presentation’. Die lijst is standaard voor alle stores in Europa.

“Het gros van de data downloaden we automatisch vanuit onze database in de Storechecklist-applicatie. De district manager verifieert die gegevens en vult de lijst aan met een aantal persoonlijke beoordelingen. Of de receptie er netjes bijligt, bijvoorbeeld. Ook wordt gecheckt of de units die als verhuurd opgegeven staan werkelijk bezet zijn”, legt Bruno Van Den Hende de manier van werken uit. “Op basis van die interne audit krijgt elke store de stempel ‘satisfactory’, ‘needs improvement’ of ‘unsatisfactory’. Scoort een store te laag, dan koppelen we daar een actieplan aan. Zo geven de interne audits ons een basis om continu te verbeteren.”

Nood aan meer snelheid en betrouwbaarheid

Om de interne audits te ondersteunen, beschikt Shurgard al langer over een Storechecklist-applicatie. Die was echter dringend aan vervanging toe. “Het was geen evidentie om de nodige data uit het systeem te krijgen. District managers begonnen vaak al de dag voor de audit te downloaden, omdat het systeem traag was en al eens durfde vast te lopen”, aldus Bruno Van Den Hende. 

Bovendien bleken de data die de oude software genereerde niet altijd even betrouwbaar. “Als Internal Audit Manager ben ik samen met een collega verantwoordelijk voor het ‘Store Audit Program’, waarbij we vandaag voor 80% dezelfde zaken controleren als in de Storechecklist. Voor de district managers was het frustrerend als wij uiteindelijk tot een heel andere score kwamen. Dat kwam vooral omdat de oude Storechecklist niet mee was geëvolueerd met het huidige Store Audit Program”, verklaart Bruno Van Den Hende.

 

Spikes als centraal aanspreekpunt

Op het moment dat Shurgard zijn wensen in kaart bracht, was Spikes net gestart om een op Microsoft SharePoint-gebaseerd platform voor Shurgard te ontwikkelen onder de naam DICE (Digital Information & Collaboration Environment). “Aangezien Spikes intussen ons vertrouwen had gewonnen, hebben we hen gevraagd om ook de ontwikkeling van de nieuwe Storechecklist op zich te nemen. Spikes is nu ons centrale aanspreekpunt voor verschillende softwareaanpassingen die we binnen de organisatie aan het doorvoeren zijn”, zegt Bruno Van Den Hende.

Met de bestaande checklist als uitgangspunt bouwde Spikes een webgebaseerde applicatie op maat van Shurgard. “Als er standaardoplossingen bestaan, dan geven wij daar de voorkeur aan, maar die waren niet echt voorhanden. Een nieuwe maatwerkoplossing leek ons in dit geval de beste oplossing“, voegt Bruno Van Den Hende toe.

Tijdens de ontwikkeling van de applicatie werden diverse medewerkers betrokken: enkele zeer ervaren district managers, internal audit en operations. “We hebben heel veel aandacht besteed aan een duidelijke projectdefinitie en een goed projectmanagement. Daardoor is de implementatie zeer goed verlopen. Spikes was ook heel reactief tijdens het project: elke vraag die we hadden werd zeer snel beantwoord.”

Nieuwe Storechecklist scoort positief

Sinds begin dit jaar werkt Shurgard met de nieuwe Storechecklist. “De belangrijkste vooruitgang die we hebben geboekt, is ongetwijfeld de tijdswinst. Vroeger deed een district manager ongeveer anderhalve dag over een interne audit. Nu is de klus in maximum één dag geklaard”, weet Bruno Van Den Hende. “Aangezien die medewerkers een zeer drukke agenda hebben, levert ons dat een enorme tijds- en kostenbesparing op. Binnen het jaar willen we het project terugverdiend hebben.”

Verder sluiten de resultaten van de Storechecklist en het Internal Audit Program nu veel meer aan. “De hogere betrouwbaarheid van de data is een hele opsteker voor onze district managers. Met de nieuwe Storechecklist kunnen ze nu ook beter de actieplannen opvolgen voor stores die onvoldoende scoren”, aldus Bruno Van Den Hende.

Spikes integreerde de nieuwe Storechecklist in de gebruikersvriendelijke SharePoint-omgeving. Dat draagt ertoe bij dat onze driemaandelijkse rapporten van interne audits nu gemakkelijker te consulteren en veel overzichtelijker zijn. Via onze interne webpagina kunnen medewerkers nu ook gemakkelijk naar de applicatie doorklikken.

“Alle voordelen samen zorgen ervoor dat onze district managers de nieuwe oplossing warm hebben onthaald”, voegt Bruno Van Den Hende er nog aan toe. “Uiteraard is er nog ruimte voor finetuning. Maar dan gaat het eerder om zaken die we nog aan de Storechecklist willen toevoegen of schrappen. Het belangrijkste is dat we nu een stevige basis hebben waarop we efficiënt kunnen evalueren en evolueren.”

 

ACV/CSC zet samen met Spikes Office 365 pilootproject op

De vakbondsorganisatie ACV/CSC besliste onlangs om voor een nieuw Office 365 pilootproject samen te werken met Spikes.

Johan Vandewalle, Verantwoordelijke IT bij ACV/CSC: “Twee factoren hebben bij ons de doorslag gegeven bij de keuze voor Office 365. Enerzijds is er de kostenbesparing die je met de cloud-oplossing van Microsoft kan realiseren. Je kan je IT-beheer uitbesteden en er is veel meer transparantie in de kosten. Anderzijds kijken we uit naar de ‘any time, any place’ beschikbaarheid van applicaties en data via mobiele devices.”

“Het is onze bedoeling om alle mogelijkheden van Office 365 grondig te leren kennen. We hebben hiervoor met Spikes een pilootproject op poten gezet met ongeveer 25 gebruikers, waarin samenwerkingstools zoals Skydrive Pro, Lync en SharePoint uitgebreid zullen getest worden.”

Zo overweegt ACV/CSC het inzetten van Microsoft SharePoint om documenten over verschillende afdelingen en devices heen te delen. Ook extern biedt het platform volgens Johan Vandewalle heel wat mogelijkheden via Community Sites. 

“Spikes kan als implementatiepartner heel wat ervaring voorleggen in Office 365, zowel functioneel als technisch. We hebben alle vertrouwen in hun expertise!”, besluit Johan Vandewalle.

SharePoint intranet
Video Testimonial Lotus Bakeries: collaboratie, communicatie en kennisdeling met SharePoint

 

Lotus Bakeries is een familiebedrijf dat authentieke specialiteiten levert in de koekjes- en gebakwereld: speculoos, peperkoek, wafels, gebakspecialiteiten… Door de internationale groei geraakte informatie steeds meer verspreid over meerdere toepassingen, databases en gebruikersomgevingen. Dit terwijl communicatie en kennisdeling voor Lotus Bakeries absolute prioriteiten in het IT-beleid zijn. In de zoektocht naar een nieuwe oplossing stonden twee vragen centraal: “Hoe kan ik als gebruiker de informatie vinden die ik nodig heb?” en “Hoe kunnen wij binnen het bedrijf beter samenwerken?” In overleg met Spikes koos Lotus Bakeries resoluut voor Microsoft-technologie om een ‘next-generation’ intranet te bouwen.

 

 

We delen onze kennis

Zo willen we je meenemen in de meest vernieuwende mogelijkheden die Microsoft ons biedt

 • SORT BY:
 • Apps
 • Jobs
 • Security
 • Blog
 • Culturen

Onze evenementen

Microsoft ontwikkelingen staan niet stil, en Spikes ook niet. Daarom organiseren we op geregelde tijdstippen inspirerende evenementen vol praktijkgerichte inzichten, boeiende cases, concrete toepasbare tips voor jouw organisatie...

BA and Beyond

Business is booming en daarmee ook de nood aan businessanalyses, oplossingsdefinities en kennis. Met de BA & Beyond-conferentie, waaraan Spikes een van de sprekerts levert, komt er nu een forum voor het delen van inspiratie, kennis en ervaring binnen de hele BA-gemeenschap in Europa & Beyond.

Lees er meer over >>

Workshops & trainingen

Het objectief van onze workshops is om het actieve en correcte gebruik van Microsoft 365, in al zijn aspecten, in jouw organisatie te verhogen. Door in bestaande processen van jouw afdelingen de nieuwe tools op de juiste manier te gebruiken kunnen immers substantiële verbeteringen worden gerealiseerd: tijdswinst, betere kwaliteit, minder frustraties.

Meer info >>