Waarmee kunnen we helpen?

 

De digitale medewerker, klaar voor de digitale transformatie

In een wereld die meer en meer gedigitaliseerd wordt, is het de mens die het verschil maakt. De digitale transformatie van je organisatie is niet mogelijk als ook je medewerkers niet mee evolueren. ‘Digital labor’ is een belangrijke pijler van elke digitale strategie.

Spikes levert de digitale middelen waarmee medewerkers gewapend zijn om hun rol te spelen in de digitale transformatie van hun organisatie.

 

Muren slopen voor de digitale werkplek

Het bouwen van een digitale werkplek vraagt ook (r)evolutie binnen de it-afdeling. Om een medewerker zijn werk te kunnen laten doen vanop eender welk plaats, met verschillende devices en op eender welk moment, moet de organisatie een geïntegreerd platform ter beschikking stellen waarin beveiliging, toegankelijkheid, toepassingen, rapportering, etc. samen komen.

Spikes levert een geïntegreerde visie op samenwerkingsplatformen die cloudgebaseerd en beveiligd zijn, en die slimme analytische functies bevat.

 

IT en HR, het eerste heeft weinig effect zonder het tweede

In zijn studie ‘Future Business, Unleashing Your Talent’ stelt IDC dat cultuur één van de grootste struikelblokken is bij het doorvoeren van een digitale transformatie. Daarom zijn HR en verandermanagement belangrijke factoren in die transformatie. Maar daarin voelt HR zich onvoldoende gesteund door IT, terwijl IT stelt dat de investeringen in nieuwe platform onvoldoende renderen.

Spikes speelt in op die wederzijdse afhankelijkheid met een aanpak en metingen om meer te halen uit de gemaakte investeringen.