Waarmee kunnen we helpen?

 

De digitale medewerker, klaar voor de digitale transformatie

In een wereld die meer en meer gedigitaliseerd wordt, is het de mens die het verschil maakt. De digitale transformatie van je organisatie is niet mogelijk als ook je medewerkers niet mee evolueren. ‘Digital labor’ is een belangrijke pijler van elke digitale strategie.

Spikes levert de digitale middelen waarmee medewerkers beter kunnen samenwerken om hun klanten beter te bedienen. Wij maken die verbeteringen tastbaar en meetbaar, zodat iedereen gemotiveerd is en meer plezier heeft in zijn of haar werk.

 

Muren slopen voor de digitale werkplek

Het bouwen van een digitale werkplek vraagt ook (r)evolutie binnen de it-afdeling. Om een medewerker zijn werk te kunnen laten doen vanop eender welk plaats, met verschillende devices en op eender welk moment, moet de organisatie een geïntegreerd platform ter beschikking stellen waarin beveiliging, toegankelijkheid, toepassingen, rapportering, etc. gemakkelijk toegankelijk zijn voor elke gebruiker.

Spikes levert een geïntegreerde visie op samenwerkingsplatformen die cloudgebaseerd en beveiligd zijn, en die slimme processen mogelijk maken, en die meetbare verbeteringen tonen.

Wie kunnen we helpen?

Omdat kennismedewerkers meer en meer buiten de muren van het kantoor werken, richten we ons op alle functies in de organisatie die moeten zorgen voor een beveiligde flexibele werkplek die beantwoordt aan de verwachtingen van medewerkers en klanten:

    • CIO: natuurlijk moet in de eerste plaats de CIO in staat zijn om de voordelen en de risico’s van het nieuwe werken duidelijk te maken aan zijn collega’s en aan de rest van de organisatie. Wij helpen daarbij met het brede spectrum aan tools in Microsoft 365
    • CFO: als verantwoordelijke voor Risk & Compliance draagt de CFO in belangrijke mate bij tot het creëren van een veilige werkomgeving waarin het nieuwe werken zonder problemen kan worden ingevoerd. Spikes helpt de CFO om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen, en de beschikbare tools maximaal te benutten.
    • Sales Director: “Verkopers horen bij de klanten te zitten”, hoor je vaak; akkoord, maar welke hulpmiddelen stel je dan best ter beschikking om hen toe te laten hun werk onderweg uit te voeren? Hoe kan een Sales Director gebruik maken van de security tools van de organisatie om zijn job en die van zijn team te verbeteren en de klanten beter te bedienen? Spikes helpt daarbij.
    • CHRO: HR is onder andere verantwoordelijk voor het belangrijk maken en creëren van een moderne werkplek, omdat dat nodig is om nieuw talent aan te trekken, en bestaand talent te behouden. Met een moderne werkplek kan informatie immers gemakkelijk worden gedeeld, en kan iedereen vlot samenwerken.  Maar dan moet HR ook zijn rol spelen in de bewust worden in heel de organisatie van de risico’s van cybersecurity. Spikes help HR en alle medewerkers om veiliger samen te werken.
    • R&D Manager: Informatie delen en samenwerken zijn zeker in een R&D-afdeling van levensbelang. Ook hier moeten vrijheid van werken en veiligheid hand in hand gaan. Spikes helpt R&D Managers om meer en beter gebruik te maken van de beschikbare tools voor kennisbeheer en het optimaler delen van informatie.