Smart Teamwork

Samenwerking gedreven door innovatie leidt tot meer succes

Laat je organisatie elke dag opnieuw productiever werken door de samenwerkingsprocessen van jouw kenniswerkers te ondersteunen met slimme platformen en innovatieve technologie.

Nieuwe manieren van samenwerken

Onze wederzijdse afhankelijkheden nemen alsmaar toe en steeds meer evolueren we naar intensieve samenwerkingsverbanden met onze klanten, onze leveranciers en andere stakeholders. Daarnaast werken we steeds meer in teamverband, al dan niet virtueel. Dit maakt dat we nood hebben aan technologie die deze nieuwe manieren van samenwerking ondersteunt.

Echter, slimmer samenwerken is niet louter een technologische uitdaging, maar heeft vooral een impact op de mensen. Daarom adviseren we in eerste instantie niet enkel op de technologie, maar ook welke de juiste stappen zijn om te zetten als organisatie.

We begeleiden je met de opzet, inrichting en de implementatie van de samenwerkingsplatformen in lijn met de organisatie-behoeften. Dit doen we al dan niet in co-creatie met jouw interne IT-medewerkers.

Essentieel in ieder verandertraject is de ondersteuning en begeleiding van de eindgebruikers en beheerders. Change management en adoptie is een onderdeel van elk traject. Het effect van wijzigingen meetbaar maken en gericht bijsturen van gedrag waar nodig, is cruciaal om een permanente verbetercyclus in gang te houden.

Elke organisatie kan stappen zetten in het slimmer en efficiënter samenwerken, ongeacht de huidige digitale maturiteit. Daarom heeft Spikes een heldere roadmap gecreëerd voor verschillende maturiteitsniveaus en scenario’s, gebaseerd op best practices en jarenlange ervaring. Elke stap in de digitale transformatie naar slimmer samenwerken heeft duidelijke doelstellingen, en werd vertaald naar een concreet draaiboek met steeds kleine stappen aan een lage en voorspelbare kost.

Iedere stap binnen het draaiboek biedt een meetbaar voordeel, waardoor er ook steeds een positieve business case is.

Governance & Monitoring

Efficiënt samenwerken in teamverband vereist een aanzienlijke mate van vrijheid en flexibiliteit voor de eindgebruikers, dat echter in lijn ligt met de interne policies.

Om teamwork op basis van Office 365 & Teams op een gecontroleerde wijze te ondersteunen, wordt een fundering neergezet, afgestemd op jouw bedrijfsspecifieke kenmerken:

 • Governance en security, gealigneerd met de gewenste risiconiveaus;
 • Compliancy in lijn met de bedrijfs- of industrie-specifieke regelgeving;
 • Solution design, om een uniformiteit in structuur op te leggen én gelijktijdig ook alle governance, security en compliancy regels steeds correct te implementeren;
 • Life cycle management, ondersteund door geautomatiseerde processen voor oa. de aanvraag-, creatie en archivering van Microsoft Teams werkplekken;
 • Adoptie, security & compliance monitoring, waar we eindgebruikers proactief ondersteunen effectiever worden in samenwerken met collega’s, klanten en partners, in lijn met de afgesproken richtlijnen. Hierdoor realiseren we een continue verbetering in productiviteit.

Teamwork & Employee engagement

Er bestaan vele vormen van teamwork en communicatie binnen de organisatie. De behoeften van de verschillende mensen in de organisatie zijn dan ook divers:

 • Hoe kunnen we ons werk efficiënter organiseren, met minder verplaatsingen tussen vestigingen, naar klanten of in woon/werk verkeer?
 • Hoe communiceren we onderling veel efficiënter, en vermijden we onnodig mailverkeer?
 • Hoe kunnen we vergaderingen efficiënter maken, met minder tijd en meer resultaat?
 • Hoe brengen we de juiste informatie, tools en processen op het juiste moment tot bij de juiste personen?
 • Hoe bieden we eindgebruikers de self service én de personalisatie die ze verwachten?
 • Hoe verhogen we de persoonlijke én team productiviteit aanzienlijk, en laten we toe om meer gefocust en kwaliteitsvoller (samen) te werken?
 • Hoe communiceren we bedrijfsbreed op de meest efficiënte manier, met de juiste boodschap naar het juiste doelpubliek?
 • Hoe verhogen we de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijfsbeleid?
 • Hoe brengen we relevante kennis samen, en hoe maken we dit deelbaar in elke specifieke bedrijfscontext?

Door gericht in te spelen op jouw bedrijfsbehoeften, worden concrete stappen vooruitgezet in het verhogen van de maturiteit in digitaal samenwerken.

TUI implementeerde Microsoft 365 en Teams

“Met de hulp van Spikes hebben wij onze processen geoptimaliseerd en een interne innovatie gerealiseerd.”

Smart Business Apps – Low code/ no code – Microsoft Power Platform

In een snel veranderende markt is wendbaarheid een vereiste: snel kunnen reageren op uitdagingen en anticiperen op opportuniteiten, met korte iteraties, tegen een lage kost en met een voorspelbare return.

Doorgaans ontbreekt het niet aan ideeën over hoe bedrijfsprocessen kunnen aangepast worden om efficiënter te werken. Echter, heeft jouw IT-organisatie haar handen vol met het beheren van bestaande systemen en kan er onvoldoende snel aandacht gegeven worden aan vernieuwing. Het uitbreiden van historische applicaties blijkt ook steeds omslachtiger en duurder dan gewenst, wat op haar beurt vertragend werkt.

Het Microsoft Power Platform laat toe om business-wensen snel en efficiënt om te zetten in werkende bedrijfstoepassingen, al dan niet geïntegreerd met de bestaande databases en systemen. Het is louter gebaseerd op configuratie, zonder de noodzaak om software te coderen.

Elke business afdeling positioneert zich hierdoor in een leidende én uitvoerende rol, waardoor je niet afhankelijk bent van de beschikbaarheid van IT.

De IT-afdeling behoudt een faciliterende rol, zodat ze het overzicht kan bewaren en waken over de nodige security, compliancy en governance richtlijnen.

Business Innovatie & Adoptie

Business innovatie heeft voor ons 2 luiken.

 • Hoe kunnen we bestaande processen op een slimme en doordachte manier optimaliseren zonder daarvoor de kern van het proces te raken. Of zeg maar op een lean and mean manier optimaliseren met een zo klein mogelijke impact op de organisatie?
 • Welke oplossingen en technologieën kunnen ons helpen om deze optimalisaties snel en goedkoop te implementeren?

Deze aanpak draagt bij tot wendbaarheid die noodzakelijk is in deze snel veranderende tijden op business en technologisch vlak.

Samen met Spikes naar een slimmere werkplek

Zet ook de eerstvolgende stap, maak gebruik van de ervaringen en lessons learned van andere bedrijven voor jou, en laat je onderdompelen in wat slimmer samenwerken voor jouw organisatie kan betekenen.

Meer over Smart Teamwork

Bostoen:“Voor ieder probleem heeft Spikes een oplossing geboden!”

“Voor ieder probleem heeft Spikes een oplossing geboden,” zegt Leen Depraeter. Als IT-manager bij Bostoen…

Webinar: Hoe connecteer & engageer je GEN Z-medewerkers?

Inschrijven Het wordt ongetwijfeld een boeiend webinar dat je zeker niet wil missen! Schrijf je…

Opname webinar: De kracht van generatieve AI voor bedrijfstoepassingen

Opname bekijken? Heb je het webinar gemist? Geen probleem! Via onderstaand formulier ontvang je de…

Opname Webinar: Future-proof je klantendienst met AI

Opname bekijken? Heb je het webinar gemist? Geen probleem! Via onderstaand formulier ontvang je de…

Klare.ai zet data en kennis om in collectief brein op de werkvloer

AI-oplossing beschermt data van bedrijven en verhoogt productiviteit