Laatste update:

Concurrentieel voordeel met tekstclassificatie ?

Volgens experten is 80% van alle informatie ongestructureerd, waarvoor geldt dat ’tekst’ daar het leeuwenaandeel van inneemt.

In een wereld/markt in transformatie ben je maar beter mee. Wat als die ’teksten’, die kennisbronnen, die mails, die websites, die onderzoeksnota’s, die persartikels, die PowerPoints, die social media feeds, etc. nu net de inzichten verschaffen om sneller dan jouw directe competitie jouw klant vooruit te helpen?

Hoe langer, hoe meer AI-technologieën worden beschikbaar in ‘de cloud’ om die inzichten voor jou te verschaffen. Ik geloof echter dat technologieën ‘an sich’ nooit een duurzaam competitief voordeel zullen leveren. AI, Bots, AR,… Ook zij staan onder druk van commoditisering. Een AI-project dat je vandaag doet, zal slechts een ’technisch experiment’ van korte duur blijken geweest te zijn als je e.e.a. niet van meet af aan doordenkt vanuit een duurzame aanpak om jouw klanten beter te bedienen. Wat daarom wel duurzaam is, is de wijze zijn waarop jouw kennismedewerkers, gebruikmakende van de nieuwste technologieën, in hun rol-specifieke context ondersteund gaan worden om sneller te leren en proactiever te worden naar klanten. Context/rol-specifieke suggesties, idealiter gekoppeld aan jouw bedrijfsdoelstellingen en -woordenboek maken dat jouw kenniswerkers er zinvol en met goesting mee aan de slag kunnen gaan.

Tekstclassificatie is daarvoor de sleutel. Gebruikmakende van in de cloud beschikbare AI-services, creëert het voor hen structuur in die 80% bulk van ongestructureerde gegevens en ‘forceert’ daardoor (indien gewenst) het feit dat bepaalde kenniswerkers in een specifieke context ‘formeler’ actie moeten nemen op de suggesties die hen aangereikt worden. Het maakt hen productiever (ze moeten namelijk niet alles eerst zelf zoeken en lezen) en het geeft jou als manager “vat” op de wijzigende inzichten in de specifieke markten waarin je actief bent. Een niet onbelangrijk neveneffect is tevens dat het een goede opstap is naar formeler kennisbeheer, noodzakelijk om de afdeling te kunnen schalen.

In markten onder druk, in transformatieve markten is sneller leren dan de competitie het toverwoord. Kennismanagement wordt daarom “opnieuw” een essentieel onderdeel elk primair proces (R&D, productmarketing, sales, service & support, delivery, QA, risk, compliance, etc.). Daarover meer in een volgende publicatie.

Meer weten over tekst-classificatie?

“Geef me een seintje en dan kunnen we samen kijken hoe jij jouw kennismedewerkers beter kan ondersteunen.”

Marc Dries
CEO

Categorieën

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde content

Klare.ai zet data en kennis om in collectief brein op de werkvloer

AI-oplossing beschermt data van bedrijven en verhoogt productiviteit

Start to run met het Power Platform

Hoe zorg je, als IT-manager, dat non-IT-medewerkers op termijn de 'Power Platform 10 miles' kunnen lopen […]