Privacy Policy

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 29/05/2018.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Alle data die we verzamelen doen we vanuit het oogpunt om onze dienstverlening naar jou toe te verbeteren. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt (of op een andere manier in contact komt met ons), waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Spikes NV. We willen wel benadrukken dat Spikes NV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Spikes NV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, veilig wordt bewaard en vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde cloud-servers van Spikes NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze gegevens in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website om te begrijpen waarin je juist bent geïnteresseerd. Voor de commerciële werking van Spikes maken we een onderscheid tussen 3 categorieën van contactgegevens:

  • Klanten: contactpersonen van organisaties waaraan we in de voorbije 2 jaren diensten hebben geleverd
  • Actieve prospecten: contactpersonen van organisaties waarmee we in bespreking zijn voor de concrete uitwerking van een voorstel voor de levering van diensten
  • Prospecten: contactpersonen van organisaties die potentieel in de toekomst gebruik kunnen maken van de diensten van Spikes

Voor al deze gegevens is Spikes verwerkingsverantwoordelijke.

Leveren van diensten

Voor persoonsgegevens die ons door klanten ter beschikking worden gesteld in het kader van onze dienstverlening aan hen, beschouwt Spikes zich als verwerker. Indien wij voor de dienstverlening aan jouw organisatie beroep doen op derden, dan sluiten we vooraf een verwerkersovereenkomst af met die derde. Daarnaast voegen we ook een gegevensverwerkingsovereenkomst of -clausule toe aan het contract dat we met jouw organisatie afsluiten.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, of wanneer je op enige andere manier contact hebt met Spikes, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde cloud-servers van Spikes NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Spikes NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe men onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het einddoel hiervan is om een duidelijk beeld te hebben van welke diensten van Spikes jou interesseren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die jouw organisatie ter beschikking stelt in het kader van onze dienstverlening aan jou, kunnen mogelijk wel met derden worden gedeeld in het kader van de levering van die diensten (zie paragraaf ‘Leveren van diensten’).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op de commerciële en operationele werking van Spikes. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere commerciële mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Privacyverklaring voor Spikes sollicitanten

Bij Spikes NV hechten we er grote waarde aan dat ook de verwerking van je sollicitatiegegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande GDPR-regelgeving inzake bescherming van je privacy. Met het doorsturen van je sollicitatiegegevens ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Spikes en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de rekruterings- en selectieprocedure bij Spikes. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Spikes verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de Job site van Spikes met URL Jobs.spikes.be of via een interne vacature. Spikes verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: identiteit, woonplaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer, opleiding(en) en vorming(en), bijscholing, gevolgde cursussen en stages, taalvaardigheid, en arbeidsverleden (huidige en vroegere werkgevers, eventuele referenties). Spikes bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 5 jaar bewaard en dit uitsluitende met het oog op het informeren van de sollicitant van mogelijke geschikte toekomstige vacatures. Als je jouw Sollicitatie gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via mail: Inge Dom – inge.dom@spikes.be Michelle Fimmers – michelle.fimmers@spikes.be Of via onderstaande algemene contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: Spikes NV WAW Building Mechelsesteenweg 64 B – 2018 Antwerpen Tel : +32 3 451 94 90.