Laatste update:

Digitale Transformatie zonder Applicatie Innovatie

COVID-19 versnelde de digitale transformatie. Innovatieve applicaties zijn onmisbaar voor dienstverlenende bedrijven die hun competitie willen voorblijven.

Van optioneel en “Voor de toekomst”, naar onmisbaar en “Nu!”

Analisten zoals IDC, Forrester en Gartner voorspellen al lang dat elk bedrijf uiteindelijk zal evolueren naar een IT-bedrijf indien het zijn concurrentieel voordeel wenst te behouden. Tot voor kort namen veel CEO’s dergelijke rapporten met een korrel zout en werden digitale transformatie investeringen vaak vooruitgeschoven. Dit was niet altijd onterecht: niet elk bedrijf hoefde een “early adopter” te zijn van nieuwe technologieën. Bedrijven hadden zelf de keuze op welk moment men instapte op één of meerdere aspecten van de digitale transformatie afhankelijk van de sector of het type product/dienstenaanbod. De druk werd voornamelijk opgelegd door de grote IT-dienstverleners in deze wereld.

Mid-2020 bevinden we ons echter in een volledig nieuwe wereld: COVID-19 heeft abrupt een einde gemaakt aan deze afwachtende houding rond digitale transformatie, voorbeelden hiervan zijn legio: Thuiswerk werd plots de norm en bedrijven waren verplicht om ‘snel’ nieuwe technologieën te implementeren om dit mogelijk te maken. Het kantoor werd plots een virtueel kantoor. Transformatieprojecten die gepland waren over 2 jaar, werden plots op 2 maand geïmplementeerd.

Thuiswerk is de nieuwe norm, maar daar houdt het echter niet op. In deze nieuwe wereld zullen bedrijven genoodzaakt zijn om de digitale transformatie écht serieus te nemen en te omarmen. Elke dag verschijnt er wel een nieuwsbericht in de media van een bedrijf – van KMO tot Enterprise – dat dreigt over kop te gaan, en vaak gaat dit om bedrijven die een té afwachtende houding hadden om het volledige spectrum van digitale transformatie in te zetten, zowel intern, als extern, of beide.

In de nieuwe wereld is “anywhere, anytime” toegang tot data niet meer voldoende. Applicaties moeten evolueren om slimmere inzichten te verschaffen. Gebruiksgemak en transparantie dienen steeds voorop te staan om gefrustreerde eindgebruikers te vermijden. Bedrijven zullen ook steeds vaker applicaties en data beschikbaar moeten stellen aan hun klanten willen ze het concurrentieel voordeel behouden.

Hybrid Cloud brengt de ontwikkeling van applicaties op full speed

Elk bedrijf zal een IT-bedrijf worden en applicatie innovatie speelt hier een cruciale rol. De nieuwe tendensen zorgen voor een enorme druk bij de applicatieontwikkelaars binnen organisaties. De redenen hiervoor zijn divers: steeds meer applicaties moeten steeds sneller tot bij de eindgebruiker komen, systemen dienen beter geïntegreerd te worden om de kwaliteit van de data te verhogen, en het gebruik van artificiële intelligentie om gebruikers te voorzien van slimme data en inzichten is niet langer een optie maar een must geworden. En dit alles met oog op gebruikersadoptie en gebruiksgemak…

Gartner voorspelt dat tegen 2024 driekwart van de bedrijven op zijn minst vier ‘low code development tools’ voor IT-applicatie ontwikkeling zullen toepassen. Met andere woorden: Cloud native applicatieontwikkeling en integratie is niet langer de eenvoudigste, snelste en goedkoopste manier om applicaties te innoveren – het wordt de enige manier.

Evolutie in de relatie tussen klant en IT-partner

Het resultaat hiervan is dat er ook een evolutie plaatsvindt in de relatie tussen bedrijven en hun IT-partner(s). De toenemende complexiteit van technologieën die steeds sneller op ons afkomt, heeft een impact op deze relatie. Deze zal evolueren van losstaande IT-projecten naar hechte partnerships. Zo wordt vermeden dat de digitale transformatie een traag en log proces wordt, of dat er steeds meer silo’s aan applicaties ontstaan, of om te vermijden dat bedrijven kennis dienen op te doen op vlakken waar de IT-partner reeds oplossingen voor ontwikkeld heeft. Snelheid en wendbaarheid kan enkel mits een goede samenwerking in beide richtingen, en met een duidelijk engagement op langere termijn wanneer het gaat om integratie en ontwikkeling van innovatieve, flexibele en intelligente webapplicaties.

Applicatie Innovatie binnen dienstverlenende bedrijven en afdelingen

Zoals reeds aangehaald heeft corona deze evolutie sowieso versneld. Echter ook zonder corona, in een tijd waar digitale dienstverlening globaliseert, begrijpt elkeen dat traditionele dienstverlenende bedrijven of afdelingen hun rol, processen en aanbod moeten herdenken willen ze overleven. 

Dienstverlenende bedrijven en/of afdelingen steunen in hoofdzaak op hun kenniswerkers. Om deze mensen elke dag met goesting te laten samenwerken, moeten 3 punten aangepakt worden:

 • Verhoogde wendbaarheid
  Wendbaarheid is dé kritieke factor voor concurrentiekracht. “It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”
  Deze bekende uitspraak van Charles Darwin geldt meer dan ooit voor organisaties. De omgeving is dermate turbulent, dat alleen wendbare organisaties in staat zijn om succesvol te zijn en te blijven. Dit vertaalt zich voor applicatie innovatie in de volgende vragen: Hoe organiseer ik DevOps en DataOps; Hoe stel ik kleine ontwikkelingsteams samen die sneller van concept tot productie te gaan? Kortom, hoe verlaag ik de innovatiekost?
 • Verhoogde kenniscapaciteit
  80% van de informatie in bedrijven is vandaag niet gestructureerd. De meerderheid hiervan is in tekstvorm (documenten, webpages, chats, …). In dienstenorganisaties waar kenniswerkers de drijvende krachten zijn, kan een enorme impact gecreëerd worden door ongestructureerde data geautomatiseerd om te zetten naar relevante inzichten. Voor applicatie innovatie betekent dit bijvoorbeeld: Hoe waardevolle informatie in context brengen van bedrijfsapplicaties; Hoe kunnen nieuwe scenario’s in kaart gebracht worden en vooral, hoe dit alles aanpakken op een manier waarbij de gebruikerservaring eenvoudig en toegankelijk is?
 • Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening
  Een betere klantenbinding is cruciaal, maar niet meer zo eenvoudige in de “bubbels” van vandaag. Een grote klantenbinding noodzaakt meer en zinvolle interacties met klanten. Deze wordt vervolgens gedreven door een kwalitatieve digitalisering van diensten.
Peter Vervloedt

Peter Vervloedt

Sales Executive Application Innovation

 

Wilt u sneller zijn dan de markt en concurrentieel voordeel behalen? Aarzel dan niet en registreer nog snel voor het webinar “Applicatie Innovatie in de praktijk”. In dit webinar informeren we u hoe applicatie innovatie u kan helpen sneller en efficiënter te werken met een betere klantenservice tot gevolg. 

Meer informatie en inschrijven kan via onderstaande gele knop.

Categorieën

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde content

Klare.ai zet data en kennis om in collectief brein op de werkvloer

AI-oplossing beschermt data van bedrijven en verhoogt productiviteit

Tips & tricks voor optimaal geluid in Microsoft Teams

In de voorgaande blog maakten we kennis met de functionaliteiten van Microsoft Teams rond het…