Laatste update:
Ieder jaar volg ik Ignite, dit is de hoogmis van Microsoft waar er een overzicht wordt getoond van verschillende nieuwe features en trends binnen Microsoft.

Het mooie hieraan is niet alleen dat je Microsofts nieuwigheden ziet, maar vooral dat het ook een voorproefje op de trends weergeeft voor de volgende jaren binnen de gehele technologiesector, los van de Azure en O365 producten.  

  • Focus op AI en data 

Één van de zaken die me opviel, was de hoeveelheid aan sessies die gerelateerd waren aan AI en Data. Oud nieuws, zou je zeggen…AI is al zou oud als de straat en heeft al een paar winters doorstaan, maar toch ben ik, zelfs als geboren scepticus, optimistisch. En ik niet alleen blijkbaar. Nog meer dan de vorige jaren zal er volgens Microsoft in de zeer nabije toekomst nog meer worden ingezet op AI. Volgens Microsoft is 90% van de hoge managementfuncties ervan overtuigd dat het de komende jaren AI in hun diensten en producten moet incorporeren. 

  • Grote evolutie in NLP

AI is een ruim domein, maar waar Microsoft een grote evolutie in ziet en waar we binnen Spikes hard op inzetten (samen met onze partner textgain.com) is het domein van natural language processing.  NLP is een verzamelnaam voor alle technieken die een link legt tussen talen zoals wij ze kennen en wat een programma begrijpt. Het standaardvoorbeeld is classificatie van documenten. Hierbij ‘leest’ het programma een tekst en gebruikt het dan een model om te bepalen wat voor type document het is (bijvoorbeeld een nieuwsbericht, academische paper, etc). Het kan ook proberen te begrijpen wat de positief of eerder negatief gekleurde tekst is. Één van de struikelblokken om deze technieken te implementeren, was de nood aan data en de daarbijhorende gespecialiseerde kennis van datamodellering.  Binnen de Microsoft AI stack is er een gelaagde structuur die het mogelijk maakt om beide uitdagingen aan te pakken.

Klik hier voor meer info over Azure AI solutions.

Het komt erop neer dat je afhankelijk van je wensen, beschikbare data en kennisniveau kan instappen wanneer je maar wilt.  

  1. Form recogniser. Geef deze service eender welke invoice en je zal zien dat deze verbazend goed de juiste informatie uit je document kan halen. Hiervoor heb je noch tonnen data nodig, noch een data scientist.  
  2.  Cognitive services. Dit zijn eenvoudig aanroepbare services zoals het herkennen van bepaalde items binnen een tekst (vb personen of organisaties, etc).  
  3.  Ook kan je aan de slag met Azure Machine Learning. In die omgeving maak je zelf je eigen modellen en krijg je er een governance model zomaar bij. Zo is heel het spectrum mooi afgedekt. 
  4. Tenslotte vind je, binnen cognitive services, OpenAI(momenteel in private preview). Het integreren van OpenAI als een service binnen Azure is, volgens mij, één van de zaken die een hele reeks van nieuwe mogelijkheden gaat bieden voor ontwikkelaars. Zo kunnen ook zij zonder data science achtergrond AI beginnen embedden en op die manier innovatieve applicaties bouwen.  
  • NLG, wat is dat nu eigenlijk?

NLG is de afkorting voor Natural Language Generation. Het is een proces waarbij tekst wordt gegenereerd uit data met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen. 

De meesten kennen ondertussen ook Dall-e. Een project waar je in kindertaal vraagt om afbeeldingen te genereren. Je vraagt bv. aan de applicatie om een tekening te maken van 4 honden die poker aan het spelen zijn in de stijl van Picasso en je krijgt een uniek door AI-gegenereerd schilderij. In dezelfde lijn als het creëren van afbeeldingen, kan je ook tekst zelf laten genereren.  

De definitie van NLG hierboven die in quotes staat heb ik bijvoorbeeld niet geschreven. Ik heb gevraagd aan het model; ‘geef me een definitie van NLG’. En de applicatie genereert het antwoord met behulp van een AI model (in casu text-davinci-002). Een definitie opzoeken kan iedereen wel maar het gaat meer over hoe die definitie tot stand komt. Met name; ik vraag in mijn eigen bewoordingen voor een definitie en het model begrijpt exact wat ik bedoel. Dit opent zeker de deur om productiviteit binnen kennis teams te verbeteren. Een voorbeeld binnen Microsoft zelf is Copilot.

  • Copilot is een AI pair programmeur (Pair programming is een methodiek binnen development teams waar 2 of meer ontwikkelaars samen aan stuk code werken). In concreto kan je aan je Copilot een vraag stellen om een bepaalde functie te schrijven in gewone mensentaal en deze genereert de gevraagde code in de taal die je wil. 
  • Praktijkvoorbeelden 

Het maken van samenvattingen van krantenartikels om de essentie uit langere artikels te halen zodat kenniswerkers niet het volledige artikel moeten lezen. Onlangs leerde ik dat het aantal wetteksten die via het staatsblad worden gepubliceerd niet meer bij te houden zijn. Het is dus onmogelijk, zelfs als je je in een topic specialiseert, om al die verandering bij te houden. Wat als je een model gebruikt om de essentie uit de wetteksten te halen en die per topic samengevat kan aanbieden aan de respectievelijke domeinexperten? 

De ideeën zijn niet misschien niet nieuw en er zullen van bovenstaande al wel implementaties bestaan…Maar wat nu volgens mij een boost gaat geven in de adoptie van AI en zeker NLP is ten eerste dat de kwaliteit van de technologie snel aan het evolueren is en ten tweede dat je niet van nul moet beginnen. “Standing on the shoulders of giants” is in deze letterlijk te nemen.  Je kan van deze megamodellen en gerelateerde services starten om je eigen applicaties van AI te voorzien. Voldoet de out-of-the-box functionaliteit niet? Dan kan je de bestaande modellen aanpassen aan je eigen noden en use cases zonder al te veel te moeten grijpen naar data.  

Binnen Spikes hebben we samen met onze partner Textgain de nodig expertise in huis om binnen het domein van NLP je te helpen met de implementatie van de vernoemde technieken. Gaande van een out-of-the-box service tot het maken van nieuwe modellen om jouw kenniswerker te ondersteunen in zijn dagelijks werk.

Wil je meer te weten komen over hoe Microsoft het komende jaar meer zal inspelen op artificiële intelligentie? Welke cloud collaboration trends je absoluut niet mag mislopen?  

Schrijf je onderaan in voor het webinar Microsoft Cloud Collaboration Trends 2023 en heb een streepje voor op jouw concullega’s het komende jaar!  

Wout Vanduffel

Wout Vanduffel

Solution architect

De Microsoft Clouds Collaboration Trends 2023

Welke technologieën verdienen jouw focus volgend jaar om de samenwerkingsproductiviteit van medewerkers en teams te optimaliseren? 

Categorieën

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde content

Klare.ai zet data en kennis om in collectief brein op de werkvloer

AI-oplossing beschermt data van bedrijven en verhoogt productiviteit

Start to run met het Power Platform

Hoe zorg je, als IT-manager, dat non-IT-medewerkers op termijn de 'Power Platform 10 miles' kunnen lopen […]