Be Wise

Work smarter, not harder

Be Wise maakt organisaties, teams en medewerkers wijs. In de snel veranderende wereld van vandaag spelen kennis en kenniswerkers steeds meer een belangrijke rol. Met onze innovatieve oplossingen laten we deze kenniswerkers slimmer samenwerken met steeds meer “kennis van zaken”.

In drie stappen naar een slimme organisatie

Bedrijven en organisaties slimmer maken is geen éénmalige vingeroefening, maar een doorgedreven traject. Eerst en vooral willen we inspireren (Inspire) om hen bewust te maken van de innovatiebehoeften en samen het traject uit te stippelen. We willen de innovatie snel concreet maken door technische vaardigheden toe te voegen (Boost). Tot slot willen we zeker zijn dat de innovaties succesvol worden geïmplementeerd. Zo bieden we bedrijven en teams voldoende coaching en nazorg aan (Commit).

Inspire

Samen bouwen aan een plan dat jouw organisatie succesvol maakt

Hoe? Deze stap helpt organisaties om technologie en innovatie te omarmen. Eens bedrijven en medewerkers overtuigd zijn van de impact van innovatieve technologie, gaan we samen met hen op zoek naar concrete, eenvoudige technische projecten. We onderscheiden de volgende workshops en trajecten:

Spikes_17_5_19-51
Be_Wise_Boost-960

Boost

Technische kennis toevoegen om jouw team te versterken

Afhankelijk van je behoeften zijn daarbij verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, in de vorm van project services, team sourcing of expert sourcing.

Commit

Zorgen dat de innovatie en technologie door het volledige team omarmd wordt

Dankzij Digital Readiness helpen we bedrijven om bestaande oplossingen te laten landen en om organisatie klaar te maken voor de volgende innovatie.

Bij Digital Impact maken we gebruik van maturity models (o.a. voor Data & AI, ECM, Collaboration) en tekenen we een roadmap op maat uit. Belangrijk hierbij is dat je doorheen het hele traject op een agile manier blijven coachen en verder helpen.

Spikes_17_5_19-45

“Ik vertel je graag hoe we met innovatieve technologie jouw organisatie slimmer maken”

Marc Dries
CEO

Meer over onze aanpak

Digitale transformatie en de ontwrichte werkplek

Digitale transformatie is de nieuwe industriële revolutie

Interview met onze nieuwe Sales!

Onlangs startten er 3 nieuwe Spikees die ons sales team komen versterken. Ontmoet Mathieu…

BIWUG sessie “Data is the new gold”

Op donderdag 13 juni was Spikes host van een BIWUG-sessie volledig in het kader…