Be Wise

Work smarter, not harder

Be Wise maakt organisaties, teams en medewerkers wijs. In de snel veranderende wereld van vandaag spelen kennis en kenniswerkers steeds meer een belangrijke rol. Met onze innovatieve oplossingen laten we deze kenniswerkers slimmer samenwerken met steeds meer “kennis van zaken”.

In drie stappen naar een slimme organisatie

Bedrijven en organisaties slimmer maken is geen éénmalige vingeroefening, maar een doorgedreven traject. Eerst en vooral willen we inspireren (Inspire) om hen bewust te maken van de innovatiebehoeften en samen het traject uit te stippelen. We willen de innovatie snel concreet maken door technische vaardigheden toe te voegen (Boost). Tot slot willen we zeker zijn dat de innovaties succesvol worden geïmplementeerd. Zo bieden we bedrijven en teams voldoende coaching en nazorg aan (Commit).

Inspire

Samen bouwen aan een plan dat jouw organisatie succesvol maakt

Hoe? Deze stap helpt organisaties om technologie en innovatie te omarmen. Eens bedrijven en medewerkers overtuigd zijn van de impact van innovatieve technologie, gaan we samen met hen op zoek naar concrete, eenvoudige technische projecten. We onderscheiden de volgende workshops en trajecten:

Spikes_17_5_19-51
Be_Wise_Boost-960

Boost

Technische kennis toevoegen om jouw team te versterken

Afhankelijk van je behoeften zijn daarbij verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, in de vorm van project services, team sourcing of expert sourcing.

Commit

Zorgen dat de innovatie en technologie door het volledige team omarmd wordt

Dankzij Digital Readiness helpen we bedrijven om bestaande oplossingen te laten landen en om organisatie klaar te maken voor de volgende innovatie.

Bij Digital Impact maken we gebruik van maturity models (o.a. voor Data & AI, ECM, Collaboration) en tekenen we een roadmap op maat uit. Belangrijk hierbij is dat je doorheen het hele traject op een agile manier blijven coachen en verder helpen.

Spikes_17_5_19-45

Relevante technologieën

“Ik vertel je graag hoe we met innovatieve technologie jouw organisatie slimmer maken”

Marc Dries
CEO

Meer over onze aanpak

7 zaken die je absoluut moet geregeld hebben vooraleer je met Power Platform in Teams start

Abraham Lincoln zou ooit gezegd hebben: “Als ik een uur had om een boom om te […]

7 valkuilen die je best kent vooraleer je met Teams en het Power Platform begint

7 valkuilen die je best kent vooraleer je met Teams en het Power Platform begint

7 Redenen waarom je Teams als applicatieplatform niet mag negeren

Hoe verzekeren we ons van toekomstig succes? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de uitdagingen van […]