Onze Oplossingen

 

Het fundament: De beveiligde digitale werkplek voor de moderne medewerker

Om de beveiligde digitale werkplek te kunnen realiseren; moeten op verschillende vlakken stappen worden gezet. De organisatie moet een algemeen beeld hebben van waar ze naartoe wil, zowel op IT-technisch als op organisatie- en cultureel vlak. Daarna moet ze dat doel stap voor stap realiseren. Spikes is de leverancier van zowel de overkoepelende architectuur die de basis vormt van de ontwikkelingen in de komende jaren, als van de invulling van de plannen en duidelijk gedefinieerde stappen.

 

Cloud-identiteit

Een van de eerste stappen die moeten gezet worden wanneer een organisatie data of toepassingen naar de cloud wil brengen, is het opzetten van een identiteits- en toegangscontrole in de Cloud.

Spikes helpt organisaties om deze functies over te zetten naar de Microsoft-cloud (Office 365 en Azure AD).

 

Op weg naar de Cloud, stapsgewijs

De digitale transformatie begint voor vele organisaties bij het overbrengen van delen van hun IT naar de Cloud. Het gaat meestal om standaard functies zoals e-mail en de opslag van documenten. Daarmee slaat de IT-afdeling 2 vliegen in één klap: zij kan haar aandacht meer op kernzaken richten, terwijl ze de hele organisatie flexibeler maakt doordat mail en bestanden vanaf dan van overal en altijd beschikbaar worden.

Spikes helpt IT-organisaties om mail en documenten over te brengen naar de Cloud. Spikes is de grootste dienstverlener in België op gebied van het migreren van mail en bestanden naar Office 365.

 

Office, de vertrouwde hulpmiddelen van elke gebruiker

Op vlak van hulpmiddelen moeten medewerkers hun vertrouwde Office-tools kunnen inzetten om op een vruchtbare manier samen te werken: afspraken maken, vergadering organiseren, documenten delen, mondeling en schriftelijk communiceren, etc.

Spikes helpt organisaties om een digitale samenwerkingscultuur in te voeren waarin de nieuwe digitale tools optimaal worden gebruikt om de interne processen te verbeteren en de klanten beter te bedienen.

 

Slimme beslissingen

Op vlak van rapportering moet de organisatie de middelen hebben om te monitoren hoe de verbeterde samenwerking en dienstverlening aan de klant verlopen, moet ze verbanden kunnen zien die leiden tot nieuwe inzichten, en moet ze zelfs automatisch worden verwittigd van komende anomalieën.

Spikes levert ‘smart analytics’ oplossingen die gebruik maken van de schat aan data die de organisatie ongemerkt opbouwt in haar Office 365-omgeving, om daar automatisch conclusies en zelfs voorspellingen uit te halen die interne werking en de dienstverlening aan de klanten helpen verbeteren.

 

Competitief voordeel

Standaardoplossingen voldoen niet altijd. Soms heeft een organisatie specifieke oplossingen nodig die aangepast zijn aan haar noden, of die extra competitief voordeel bieden.

Wanneer de standaard functionaliteit van Office 365 en Azure niet meer voldoen, biedt Spikes diensten aan om software te ontwikkelen op maat van de klant.